Společnost


Pražská plynárenská, a.s.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#54448Likvidační výměr záloh na plyn

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.12.2021, před 8 měsíci

Miloš Sobotka

Znění stížnosti

Dobrý den,
Pražská plynárenská (PP) mi předepsala zálohy na plyn ve výši 12 770,-.
Doteď jsem platil zálohy 1350,-.
Jsem důchodce a při průměrném důchodu v této republice ccc 18 000 Kč si říkám jestli je toto vůbec možné.

Navíc je ve stejném domě identický byt se stejnou spotřebou a tam byla předepsaná záloha 4 400,- (i v tomto bytě byla záloha cca 1 300).

Poraďte, prosím, jak se mám v této situaci zachovat.

Ještě podotýkám, že PP je naposto vytížená, nejde tam zavolat, nelze se objednat a na zákzanický portál se odmítám registrovat, protože se obávám, že bych tím potvrdil naši smlouvu, se kterou nesouhlasím.

Vřelé díky a zdravím
Miloš Sobotka


Požadované řešení

Poradenství, právní ochrana


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.12.2021 13:35, před 8 měsíci

Cenu za energie lze změnit (i.) buď standardním způsobem - tedy klasickou dohodou stran, (ii.) anebo přes mechanismus tzv. jednostranné změny ceny.

Pokud dodavatel přistoupí k druhé variantě a cenu mění jednostranně, musí celý proces jednostranné změny ceny splňovat hned několik podmínek, které dodavateli stanoví zákon (např. možnost jednostranných změn si předem vyhradit ve smlouvě, o chystané změně ceny spotřebitele adresně včas informovat, umožnit spotřebiteli z důvodu jednostranné změny bezplatně ukončit smlouvu atd.). Jednou z podmínek je také skutečnost, že jednostranně zvyšovaná cena nebyla sjednána jako fixovaná/garantovaná cena (tedy cena, kterou spotřebitel chápe na určité období jako neměnnou).

V ustanovení § 11a odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, je stanoveno, že dodavatel plynu či elektřiny po spotřebiteli může požadovat zálohové platby na dodávku plynu či elektřiny, nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby plynu či elektřiny v následujícím zúčtovacím období.

Zákon dále neuvádí, z čeho lze usuzovat předpokládanou spotřeby plynu, ale jelikož uvádí, že by se mělo jednat o důvodně předpokládanou spotřebu plynu, lze užít i údaje o výši spotřeby za minulé zúčtovací období. Výše záloh by tedy měla odpovídat v souhrnu částce, kterou spotřebitel skutečně za minulý rok zaplatil.

Pokud by tomu tato částka neodpovídala, měla by společnost odůvodnit, na základě čeho tuto výši zálohy požaduje v souladu s výše uvedeným ustanovením. Veškeré jednání se společností doporučujeme činit písemnou formou.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při Energetickém regulačním úřadu ("ERÚ"). Více informací k mimosoudnímu řešení sporů u ERÚ je možné zjistit na stránkách úřadu: https://www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu.

Dále je možné obrátit se na naši bezplatnou právní poradnu na čísle 299 149 009

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2022 15:49, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.