Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:246
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

36%
64%
Toto skore je založeno na 36 stížnostech.

#54609Registrační poplatek 5000kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

18 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.12.2021, před měsícem

Dary Lishchynsk

Znění stížnosti

Dostala jsem email s následujícím obsahem :
Vážený kliente,děkujeme za Váš nedávný zájem o naše služby. Na základě Vaší registrace se zájmem o informace k exekuční dražbě, které Vám byly následně zaslány, vznikl nárok na registrační poplatek a žádáme tímto o jeho včasnou úhradu dle výzvy v příloze.Náš požadavek vychází z Vaší registrace na www.S-drazby.cz, odkaz viz níže:

Odesláním formuláře učiníte registraci, která je ZPOPLATNĚNA dle platných Aukčních podmínek a ceníku-zde a souhlasíte s těmito aukčními podmínkami a ceníkem pro jednotlivé typy aukcí a služeb pro exekuční dražby.

registrovat se.jpgJiž při samotné Vaší registraci došlo z Vaší strany k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby, odkaz viz níže:Smlouva o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby - klikni zde.Děkujeme Vám za včasnou úhradu platby.Tým S-drazby.cz

Když jsem odeslala poptávku na nemovitost, která mě zaujala na stránkách Sreality, přišel mi dopis od s-dražby, že pro získání informací se musím zaregistrovat, což jsem udělala. Za prvé, nikdo nevaroval, že po dvou měsících po mně budou požadovat 5000 korun, není jasné proč. za druhé jsem neobdržela informace o zájmové nemovitosti a také jsem je nikde na jejich stránkách nenašla. Chtěla jsem se zúčastnit aukce, ale nebylo to možné, protože na jejich webu nebyla ta nemovitost. Psal jsem jim na e-mail, žádná odpověď...
Je možné, že schválně vyskládají nemovitosti na Sreality za směšné peníze, aby se lidé přihlásili a pak po nich požadovali 5000,-toto je jejich systém podvodu?
Mám malé děti a bojím se problémů, protože jsem se o nich dočetla na internetu, že když nebudou zaplacené, začnou vyhrožovat ale věřím, že nejsem povina platit 5 000,-nemám za co je platit.


Produkt

Registrace na s-dražby


Požadované řešení

pomoc při řešení problému s placením 5000kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2022 09:47, před 16 dny

Máme za to, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. (provozovatel portálu www.s-drazby.cz) neplní vůči spotřebitelům řádným způsobem svou informační povinnost o ceně [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) občanského zákoníku, dále také § 12 zákona o ochraně spotřebitele]. Ze smyslu a účelu zákona a z rozhodování Nejvyššího správního soudu plyne, že informace o ceně musí být spotřebiteli přístupná okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění. V řešené věci je spotřebitel nucen učinit úkony směřující ke zjištění ceny.

Z rozhodování Ústavního soudu, obecných soudů nebo České obchodní inspekce vyplývá, že v obchodních podmínkách (jimiž jsou zcela nepochybně v řešené věci i tzv. aukční podmínky, neboť nerozhoduje název, ale povaha dokumentu) není možné sjednat platně smluvní pokutu. Pokud není možné v obchodních podmínkách platně sjednat smluvní pokutu, tím spíš v nich není možné ujednat cenu. Tento zákaz je v řešené věci společností Centrum aukcí.cz s.r.o. porušován.

Nikdo, tím spíše podnikatel ve vztahu ke spotřebiteli, se nesmí na druhé straně dopouštět tzv. neúměrného zkrácení (§ 1793 občanského zákoníku). Neúměrné zkrácení znamená, že společností poskytnuté služby neodpovídají tomu, jakou částku spotřebitel zaplatil. Spočívá-li celé plnění společnosti v tom, že přepošle spotřebiteli veřejně dostupné údaje (přičemž totožnou službu poskytují konkurenti této společnosti zdarma), a následně za to inkasuje 5 000,- nebo 6 000,- Kč, jedná se podle našeho názoru o neúměrné zkrácení.

Předem upozorňujeme, že společnost se velice často zaštiťuje rozhodnutím Okresního soudu v Hradci Králové, které zní v její prospěch (a pochopitelně neuvádí rozsudek totožného soudu, který je v její neprospěch). K tomuto rozhodnutí závěrem doplníme, že jde o (i.) rozsudek soudu nejnižší možné instance, (ii.) závazný pro jeden konkrétní spor, (iii.) nezávazný pro společnost v jejím vztahu s jinými spotřebiteli, (iv.) založený na aplikaci nesprávné části právního předpisu a (v.) věcně rozporný s jinou judikaturou téhož soudu, přičemž tento odklon nebyl v odůvodnění k rozsudku vůbec nijak vysvětlen. Jinými slovy, společností zmiňovaný rozsudek nemusí spotřebitele vůbec zajímat.

V případě další právní konzultace může spotřebitel využít bezplatnou poradnu na čísle 299 149 009.

Mediální zpracování případu spotřebitel najde např. na
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spolecnost-vyuziva-hlad-po-nemovitostech-nasla-trik-ktery-vas-pripravi-o-penize-174492
- https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/221452801080916/

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
12.1.2022 23:14, před 15 dny

Dobrý den, jak již zde bylo několikrát uváděno, naše společnost prošla několika kontrolami ČOI a závěry těchto kontrol byly VŽDY APLIKOVÁNY do registračního systému na www.s-drazby.cz. Tedy zkráceně se dá tvrdit skutečnost, že všechny registrační procesy vedoucí k uzavření smlouvy jsou dle pokynů a doporučení ČOI. To, že ČOI si aktuálně změní svůj názor a naše společnost o tomto není informována, nás mrzí, ale nemůžeme s tím nic dělat. Registrační systém je nastaven tak, jak bylo doporučeno ČOI v roce 2019. Chápeme, že ČOI je pod určitým tlakem stěžovatelů a možná z tohoto pramení změna jejího názoru, ale vzhledem k počtu vyřizovaných žádostí se opravdu jedná o zlomek klientů. Navíc jak sama ČOI ve svých vyjádřeních uvádí, její názor není zavazující pro žádnou ze stran a vždy musí rozhodnout soud. Máme několik rozhodnutí soudů, které hovoří 100% v náš prospěch, tudíž těmito názory se řídíme. Co máme dělat více ? ČOI i dTest se v poslední době snaží např. Rozsudek Okresního soudu ze dne 28.ledna 2021, který 100% hovoří v náš prospěch zcela znevážit nesmyslnými argumenty, tak aby stále měl spotřebitel "jakoby pravdu", logicky se tomuto postupu budeme bránit a to oznámením na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jelikož tento postup považujeme zcela za nepřípustný, tak jak bylo námi učiněno i v minulosti, kdy jsme sami ze své iniciativy informovali Ústředního ředitele ČOI o nesrovnalostech mezi názorem ČOI a ADR, což logicky vedlo k další kontrole v naší společnosti, paradoxně na náš vlastní popud, opět byla zavedena úprava dle doporučení ČOI na www.s-drazby.cz. Domníváme se, že není správné jak ze strany ČOI, tak dTestu znevažovat soudní rozhodnutí , které řeší, zda máme či nemáme registrační poplatek vrátit zpět spotřebiteli. Soud rozhodl, že vracet žádný poplatek nemusíme, z toho usuzujeme, že na tento poplatek nám vznikl nárok a to i v případě registrace v červnu 2019, před samotnými úpravami webu na pokyn ČOI. Další paradoxní situace, dle našeho názoru je ta, že ČOI (i dTest) byla z naší strany informována, co všechno bylo advokátní kanceláří v rámci námi vyhraného Rozsudku ze dne 28. 1. 2021 namítáno v rámci podané žaloby a to zasláním celého znění předmětné žaloby, kde je zřejmé, že protistrana zastoupená advokátní kanceláří namítala: " Vzhledem ke složitosti a nepřehlednosti celého systému vytvořeného žalovaným na jeho webových stránkách žalobce netušil o existenci jakékoli povinnosti hradit poplatek v jakékoli výši, když pro zjištění této informace bylo nutné absolvovat následující úkony: po rozkliknutí políčka „REGISTROVAT SE“ se objevil zvýrazněný text – „aukční podmínky zde“. Po rozkliknutí tohoto textu se zobrazil soupis aukčních podmínek pro jednotlivé typy aukcí, které bylo třeba opět rozkliknout."................dále namítala protistrana "Až zde, tedy po sérii několika kliknutí a přesměrování v rámci webové stránky žalovaného, bylo možné se dozvědět o registračním poplatku, a to z dokumentu Aukční podmínky služby pro exekuční dražby (Sdělení před uzavřením smlouvy – služby v rámci exekuční dražby, Smlouva o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby). Ve sdělení nebyla cena poplatku nijak zvýrazněna a byla zahrnuta do odstavce bez názvu, kde se řeší hlavně odměny. Ve Smlouvě byla cena za poplatek uvedena v sekci „Odměna“.....dále protistrana namítala: "Žalobce tak má za to, že nebyl dostatečně seznámen s nutností platby registračního poplatku v částce ve výši 5000,- Kč. V případě, že by byl upozorněn vhodným a zřetelným způsobem na tento poplatek, k registraci by z jeho strany nedošlo."...........dále protistrana namítala:" S ohledem na výše uvedené se žalobce v této věci obrátil na Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“), od které následně obdržel e-mailem vyjádření, ve kterém ČOI mimo jiné sděluje, že z její strany bylo dne 28. srpna 2019 na základě podnětů několik spotřebitelů zahájeno šetření, na základě kterého dospěla ČOI k závěru, že ze strany žalovaného byl porušen § 12 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v návaznosti na § 13 odstavec 2 zákona č. 526 /1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kdy § 13 odstavec 2 stanoví povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o ceně tak, aby měl spotřebitel možnost seznámení se s cenou registračního poplatku před jednáním ohledně koupě, kdy vzhledem k tomu, že spotřebitel musí v tomto případě opakovaně rozkliknout určité odkazy a pročíst nemálo textu k tomu, aby se seznámil s cenou za registrační poplatek, nelze považovat tuto zákonnou povinnost za splněnou a žalovaný tak v postavení prodávajícího porušil ustanovení § 12 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čímž došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 24 odstavec 7 písmeno k) téhož zákona"....dále protistrana namítala: "Dle § 1811 odst. 1 občanského zákoníku dále platí, že veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Jasnost a srozumitelnost sdělení je třeba vnímat ve dvou podobách – formální a obsahové. Po stránce formální musí být sdělení čitelné. Musí být zjistitelný obsah sdělení. V rozporu s tímto požadavkem mohou být sdělení psaná příliš malým písmem, v různých znepřehledňujících formálních odděleních (např. rámečky, okrajové části webových stránek), skryté odkazy na podmínky mimo vlastní text smlouvy, sdělení schovaná v částech, kam systematicky nepatří (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS I. ÚS 342/09 ze dne 15. června 2009 či sp. zn. ÚS I. ÚS 3512/11 ze dne11. listopadu 2013)."...dále protistrana namítala: "Porušením výše uvedených ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, byl žalobce žalovaným uveden v omyl o ceně jako o rozhodující okolnosti právního jednání, tudíž má žalobce za to, že toto právní jednání je dle § 583 občanského zákoníku neplatné. Podle § 2991 odst. 2 občanského zákoníku platí, že je-li podle neplatného právního jednání poskytnuto plnění, jedná se o plnění bez právního důvodu a příjemci vzniká bezdůvodné obohacení. Žalobce tak má za to, že se žalovaný na jeho úkor bez spravedlivého důvodu obohatil, čímž vznikla žalovanému povinnost vydat předmětnou částku ve výši 5.000,- Kč žalobci zpět."....TEDY VĚTŠINA ARGUMENTŮ, KTERÉ ČOI A DTEST CHYBNĚ VYKLÁDÁJÍ JIŽ SOUD MĚL MOŽNOST PROVĚŘIT, POSOUDIT A ROZHODL 100% ve prospěch společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. Co tedy vypovídá o činnosti ČOI a dTestu, že jejich názory jsou pravděpodobně chybné a mylné. Soud měl k dispozici názory ČOI, byla soudu ze strany žalobce přesně popsána registrační cesta v červnu 2019, kdy ještě nebyly provedeny úpravy dle požadavků ČOI a stejně soud rozhodl v náš prospěch. Proč dTest změnil po 14 měsících názor, když po celou tuto dobu dTest tvrdil, že informovanost spotřebitele je v pořádku (zákonné minimum), že se již nedá tvrdit, že nebyl o ceně služby informován, co se změnilo ? Změnilo se pouze to, že naše společnost byla úspěšná v soudním sporu, Rozsudek byl doručen v únoru 2021, naši klienti byli s tímto soudním rozhodnutím seznámení prostřednictvím zveřejnění na webu www.s-drazby.cz, kdy tento Rozsudek svým způsobem "znevěrohodnil" všechna předešlá tvrzení ČOI a tím pádem i dTest pravděpodobně musel změnit svůj odborný názor, za kterým si stál vice jak rok. Za určitých okolností zde může vzniknout i domněnka, že dTest jako příjemce státních dotací na provoz bezplatné poradny od MPO ČR může kopírovat názory ČOI (zřizovatelem ČOI je právě MPO ČR), byť tyto názory nejsou pro žádnou ze stran závazné a tím se může dTest nechat v určitém směru částečně ovlivnit ve svých odborných názorech, na nás to tento dojem dělá. Ať si tuto naši domněnku prověří samotné Ministerstvo obchodu a průmyslu, pokud je vše v pořádku a naše domněnky jsou mylné, budeme rádi, ale pořád se budeme řídit pouze názorem soudu, tak jak to doporučuje samotná ČOI (i ADR), která však soudní rozhodnutí zcela znevažuje a dTest tomu "přikyvuje". Na závěr je třeba ještě zmínit, že i dTest má svůj vlastní podnikatelský systém, která je zcela závislý na zájmu či nezájmu koncových uživatelů, části i spotřebitelů, možná by nebylo špatné, oddělit bezplatnou poradnu a byznysový model předplatného. Děkujeme za pochopení a všem klientům opravdu radíme, využijte službu kvalitního právního poradce, který by Vám měl opravdu sdělit nezávislé hodnocení případu. Úplně na závěr názory dTestu a ČOI jsou zcela nezávazné, nezavazují "nikoho". Závěry soudních rozhodnutí jsou závazné pro účastníky sporu, tedy i pro naši společnost, která se tedy těmito závěry soudních rozhodnutí řídí. Co máme dělat více ? Řídit se nezávaznými a dle našeho chybnými názory dTestu a ČOI, nebo se řídit pro nás závaznými závěry soudních rozhodnutí ? Každý ať si odpoví sám. Děkujeme


Dary Lishchynsk

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.1.2022 00:24, před 15 dny

vyúčtoval jsi mi 5000 korun, které jsem vam měla podle vaseho názoru zaplatit 29. prosince, včera jsi mi poslali email, že mě žaluješ za nezaplacení faktury. Je mi líto, ale i kdybych tyto peníze měla nemyslím si, že bych vám měl platit, provedl jsem registraci - ano, ale kdybych to věděl poté, nikdy bych do tohoto kroku nešel. Pobírám pouze přídavky na dítě, prostě nemám kde vzít peníze na zaplacení vaše fakturu.
ke všem, nemovitosti, kterými lákáte lidi na nízké ceny - na vašem webu ani neexistuje

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 10:09, před 14 dny

Další přeřazování stížnosti pravděpodobně nebude účelné, spotřebitel odmítá zplacení, zatímco podnikatel ho požaduje.

Z tohoto důvodu děkujeme stranám za jejich vyjádření a stížnost uzavíráme.