Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:511
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 190 stížnostech.

#54615Reklamace automobilu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 měsíce 25 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.12.2021, před 5 měsíci

David Dvořák

Znění stížnosti

Při koupi vozu auto nejevilo známky žádné závady všechno fungovalo jak mělo ,po nájezdu 1000 km začal motor brát olej a rozsvítila se kontrolka esp ,cena oprav je vyčíslená na cca 45000 kč, poslal sem reklamaci s tím že mě dají nějakou kompenzaci ale přišlo mi zamítnutí s tím že jsem by l s opotřebením motoru a zanedbáním servisu seznámen což je samo sebou lež .Jsem bezmocný auto mi stoji u garáže a raději s ním nejezdíme tak bych poprosil o nějakou pomoc , popřípadě pomoci odstoupit od smlouvy .S pozdravem David Dvořák.


Produkt

Citroen c3 picasso první registrace 2010 , spz 2BN4462


Požadované řešení

Poprosil bych o odstoupení od smlouvy o koupi automobilu ,jelikož reklamace na finanční kompenzaci byla neúspěšná ,auto jsem koupil bez známek nějakého velkého opotřebení motoru, nekouřilo bíle ani nesvítila žádná kontrolka , po nájezdu 1000 kilometrů se začal ztrácet olej a po zkoušce tlaku na válcích bylo zjištěno že na válcích má tlak 12 ,12 ,8 ,11 takže značí přidření motoru , a svíti kontrolka esp. Tím pádem bych chtěl odstoupit od smlouvy ,děkuji moc.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2022 13:38, před 4 měsíci

Při koupi ojetého vozidla platí, že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly.

U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím vlastníkem. Nelze však do smlouvy uvést velký výčet vad, kterými by snad vozidlo mohlo trpět, a pak tvrdit, že kupující byl na vady upozorněn. Musí se jednat o konkrétní vady a o jejich přítomnosti musí být kupující poučen.

Pokud by se jednalo o skrytou vadu, na kterou nebyl spotřebitel řádně upozorněn, pak by v takovém případě dovození odpovědnosti za vadu bylo možné.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze, pokud posudek vyjde ve prospěch spotřebitele a ten od smlouvy odstoupí, oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by došlo k situaci, že autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
17.3.2022 19:23, před 2 měsíci

Vážený pane Dvořáku,
záležitost jsem prověřovala s kolegy z reklamačního oddělení. Při koupi jste obdržel předávací protokol k vozidlu, v němž jste byl se stavem vozu (tj. i se zhoršeným chodem motoru) srozuměn. Aktuálnímu opotřebení vozu byla rovněž uzpůsobena původní prodejní cena vozidla. Vaše reklamace byla v souladu s reklamačním řádem posouzena a vzhledem k předávacímu protokolu následně zamítnuta.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2022 21:15, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.