Společnost


NanoTrend s.r.o.

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5464Nedodání smluvené služby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
06.01.2015, před 9 lety

dorota zarecka

Znění stížnosti

V loni v březnu jsem zaplatila termosnímky domu. Ještě v dubnu firma komunikovala, omlouvali se, že je neříznivé počasí. Mé odstoupení od smlouvy bylo odmávnuto s tím, že to levněji neseženu a že to napravíme na podzim. Do teď se nic nestalo a už ani nestane, protože firma podala v červnu insolvenční návrh. Vzledem k částkám za služby a délce fungování firmy byla stvořena pouze a jedine za účelem podvodu lidiček o tak malé částky, že se do toho nikdo nepožene. Do insolvence jsme se hromadně nepřihlásili....


Produkt

Termosnímky domu á 100Kč


Požadované řešení

Nejlépe zrušení insolvence a trestní stíhání, protože podnikal za účelem nezákonného obohacení. Pokud na to vůbec existuje paragraf...

Nasledně zabavení majetku jemu a všem zainteresovaným v inkriminované době.

Namočení v dehtu a peří a pranýřování týden před budovou Ústavního soudu jako exemplární případ podvodníka

Reálné řešení? Boží mlýny ho snad semelou


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2015 17:24, před 9 lety

Pokud bylo sjednáno datum, kdy měla společnost službu provést, ocitla se společnost nesplněním své povinnosti v tomto čase v prodlení. Nebyl-li čas mezi stranami ujednán, mohl spotřebitel požadovat plnění ihned a poskytovatel služby je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. V tomto případě se tak dle dostupných informací nestalo.

Co se týká prodlení společnosti s poskytnutím služby, spotřebitel může od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v § 1978 občanského zákoníku. Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li společnost na e-maily, doporučujeme písemnou komunikaci. Projev vůle, který je učiněn vůči nepřítomné osobě, působí až od okamžiku, kdy jí dojde. U poštovní přepravy na rozdíl od elektronické komunikace platí fikce doručení, i když si adresát poštu nepřevezme. Zásliku doporučujeme zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou.

Je-li poškozených více, doporučujeme zvážit podání trestního oznámení. V současné době insolvenčí řízení neprobíhá. Doporučujeme však insolvenční rejstřík sledovat a v případě, že bude řízení opět zahájeno, je vhodné svou pohledávku přihlásit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2015 14:09, před 9 lety

Vzhledem k tomu, že se nám se společností nepodařilo navázat kontakt, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti. Vzhledem k počtu stížností doporučujeme zvážit podání trestního oznámení.