Společnost


Sweet Garden s.r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5477Odstoupení od KS, fy. nereaguje

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 2 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.01.2015, před 7 lety

Ludvík Pivnička

Znění stížnosti

Dne 16.12.2014 jsem v hotelu Hron v Náchodě podepsal kupní smlouvu č. 1612046 na koupi 1 ks velké indukce - AML, kód výrobku IPZ, 1 ks krbových kamen, kód KB a 1 ks pánev, kód P, vše za cenu 30.000,- Kč, které fy. SWEET GARDEN s.r.o. předváděla. Pozvání jsem dostal telefonicky na základě nenápadné ankety ohledně nakupování v marketech,která proběhla cca 10 dnů před tím v Náchodě na pěší zóně a nalákán jsem byl slibem, že při návštěvě obdržím náramkové hodinky (šunt).Byl jsem ubezpečen, že se nejedná o žádnou předváděcí akci. Z počátku jsem vyslechl přednášku o úsporách energií, pak nám bylo předvedeno několik výrobků, údajně značně energeticky nenáročných. Z cca 30ti přítomných, kterým byly nabídnuty obálky s těmito výrobky se slevou ze 60.000,- Kč na 30.000,- Kč. 2 lidé obdrželi tuto nabídku slevy. Já byl jedním z nich. Podlehl jsem euforii - je mi 69 let a nikdy jsem nic nevyhrál a KS jsem podepsal. Zřejmě pracovník fy. mě zboží dovezl z Náchoda do Police nad Metují (cca 20 km), kde jsem uhradil kupní cenu 30.000,- Kč v hotovosti. Dne 18.12.2014 jsem telefonicky volal do fy. s tím, že posílám odstoupení od smlouvy a o informaci jakým způsobem je možno věci vrátit. Nějakou pí.mi bylo řečeno, že po písemném odstoupení se ozvou a do 30ti dnů si zboží u mne doma vyzvednou s navrácením kupní částky. Proto jsem ještě téhož dne doporučeně na fy. SWEET GARDEN s.r.o. Marešova 643/6, 190 00 Praha 9-Černý Most napsal odstoupení od smlouvy bez udání důvodu s tím, že na základě tel. informace je od 18.12.2014 zboží na mé adrese připraveno k vrácení s tím, že je nepoškozené a že jsem se pouze obeznámil s vlastnostmi a funkčností výrobků. Požádal jsem o e mailovou zprávu o termínu zpětného převzetí. Od té doby denně volám na udaném tel.č.- volaný účastník není dostupný. Zjistil jsem dle podacího lístku že můj dopis od 22.12.2014 je uložen na příslušné poště a do dnes nebyl vyzvednut.


Požadované řešení

Chci vrátit peníze a vrátit nepoškozené věci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2015 11:15, před 7 lety

Byla-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinné vrátit si vzájemné plnění. Tedy i spotřebitel by měl vrátit zboží. Doporučujeme společnost písemně vyzvat ke sdělení adresy, na kterou lze zboží vrátit. Spotřebitel nemusí zboží vracet na své náklady v případě, že zboží bylo dodáno do jeho domácnosti prodávajícím a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou (nebo v případě kdy si to strany prokazatelně sjednaly). V takovém případě by bylo nutné vyzvat společnost, aby si zboží dle § 1835 občanského zákoníku vyzvedla ve spotřebitelovi domácnosti.

Společnost je povinná spotřebiteli vrátit veškeré zaplacené prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. To neplatí v případě uvedeném v ustanovení § 1835 občanského zákoníku. Odstoupení je účinné, i přesto, že si společnost zásilku nevyzvedla. Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě dle § 570 občanského zákoníku od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2015 16:36, před 6 lety

Společnost Sweet Garden s.r.o. se nám bohužel nepodařilo kontaktovat. Vzhledem k tomu, že stížnost nemůže být ze strany podnikatele zodpovězena, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak bude možné řešit pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.