Společnost


viagogo

Počet nahlášených stížností:578
Z toho za letošní rok:51
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#54784Předražené vstupné, možný nákup falešných lístků

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 15 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.01.2022, před rokem

Andrea Chromá

Znění stížnosti

Dne 4.1.2022 jsem zakoupila 2 lístky na koncert Iron Maiden (20.6.2022, Praha), při objednávce byla cena za 1 ks, která pak byla dodatečně navýšena o DPH a poplatky, o kterých na počátku nebyla žádná informace. Nakup probíhal pod tlakem, kdy se zobrazuji informace o tom, jak lístky postupně mizí a je uveden čas, do kterého je nutné nákup dokončit. Při placení naskočila navýšená cena, a když jsem se rozmyslela, ze nákup neprovedu tím, ze nezadám autorizační kód zaslaný v sms, zjistila jsem, ze kód vůbec není potřeba a částka byla z úctu stržena. Až dodatečné jsem zjistila, ze lístky jsou násobně dražší oproti původní ceně.
Emailem mi přisel potvrzující email, kde ale není uvedeno nic o čase či místě konání akce. Zakoupila jsem lístky na stání u pódia, ale chybí více informací např. čas kdy se otevře aréna, odkud bude možné vstoupit do arény a pod.
Lístky mi sice na email přišli, bohužel si nemám jak ověřit jejich platnost. Ticketportál se od možnosti ověření lístků distancuje.


Produkt

Iron Maiden, koncert v Praze 20.6.2022, koupě 2 e-lístků


Požadované řešení

Vracení celé částky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2022 12:23, před rokem

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud. Vzhledem k tomu, že se jedná o zprostředkovatele, nemusí nutně uvádět konečnou cenu - poplatek za konverzi měny tedy není nezákonný.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti (subjekt je zprostředkovatel, nikoliv prodávající) je možné, že skutečně nejsou vstupenky k dispozici a budou vydány až několik dnů před konáním koncertu. Také se domníváme, že dostupnost vstupenek v rámci dnů předem není nepřiměřeným ujednáním a je zcela v pořádku.

Jestliže se spotřebitel bojí falešných lístků kvůli reputaci společnosti, bylo by vhodné zvážit pro příště jiné možnosti nákupu. Pro uklidnění spotřebitele uvádíme, že se společnost (jako zprostředkovatel obchodu) ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku, případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky platné, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Společnost Viagogo se přesunula ze Švýcarska do USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem v USA, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorovým orgánem je tedy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov/), přičemž podnět lze podat skrze formulář dostupný z tohoto linku - https://reportfraud.ftc.gov/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 16:25, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.