Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:437
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

51%
49%
Toto skore je založeno na 103 stížnostech.

#54830Zadržování a nevrácení peněz po reklamaci

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.01.2022, před 22 dny

Lukáš Křenovský

Znění stížnosti

Koupil jsem cca před rokem sonicky zubní kartáček. Kartáček z ničeho nic přestal fungovat, tak jsem reklamoval. V zákonné lhůtě reklamaci nevyřešili, místo kartáčku mi zaslali úplně jiné zboží v podobě starého použitého koženkového batohu. Batoh jim byl odeslán. 18.12.21 byl 31 den od reklamace a tak jsem požádal o vrácení peněz. 23.12.21 my byla zaslána faktura s tím, že splatnost peněz je k tomuto datu a do dvou dní je mám na svém účtu. Do dneška peníze nemám a stále výmluvy, že mají chybu v komunikaci, že pak peníze poslali na špatný účet a až je dohledají, tak je pošlou mi atd... Nemají a odmítají sdělit jakýkoliv kontakt kde řešit věci osobně nebo alespoň telefonní číslo na reklamační či finanční oddělení nebo kamkoliv.
Dluží mi cca 4500Kč. Veškerou konverzaci mám nahranou emaily uloženy.


Produkt

Philips Sonicare DiamondClean HX9911/27


Požadované řešení

Chci již mít konečně peníze na svém účtu a né jen poslouchat jak se vymlouvají na to, proč mi je ještě stále nemohou poslat atd...


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2022 09:08, před 22 dny

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

V případě, že podnikatel peněžní prostředky spotřebiteli nevrátí a bude je zadržovat bez právního důvodu, jednalo by se o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2022 17:22, před 16 dny

Spotřebitel nás kontaktoval se zprávou, že mu peníze po té, co prodávajícímu sdělil výše uvedené postupy (kontaktování ČOI a požadování úroku z prodlení), byly vráceny.

Stížnost uzavíráme s dosažením dohody.