Společnost


WETRA ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#55015Obchod svévolně zrušil moji objednávku a peníze nevrátil

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

14 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.01.2022, před 14 dny

Bohuslav ČERVENÝ

Znění stížnosti

Objednávka byla vytvořena v e-shopu GIGAMAT.cz na základě nabídky "Zboží skladem". Obchod po šesti dnech od přijetí a zaplacení předem odsouhlasené internetové objednávky (čt 06.01.2022 21:43 - Vaše objednávka číslo: 214062009 byla přijata a předána k vyřízení.) oznámil (st 12.01.2022 11:14), že nemá 5 (pět) druhů zboží ze 7 (sedmi) objednaných a tak objednávku stornoval.
Doposud ale obchod stále nevrátil předem zaplanou částku za původně přijatou a nyní obchodem stornovanou objednávku.
Je s podivem, že trvalo celých 6 dní, než zjistili že nabízejí v e-shopu zboží, které vlastně ani nemají, nechají si ho zaplatit a ani po 7 dnech peníze nevrátili.


Produkt

Objednáno 7 položek z e-shopu.


Požadované řešení

Vzhledem k projevené neserióznosti obchodu požaduji OKAMŽITÉ vrácení zaplacené částky za stornovanou objednávku ve výši 1.046,- Kč (Jedentisícčtyřicetšestkorunčeských) na bankovní účet, ze kterého byla platba poukázána. ZÁKAZNÍCI NEMAJÍ BÝT BEZÚROČNÝMI SPONZORY OBCHODU.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 09:41, před 14 dny

Mezi subjekty byla uzavřena kupní smlouva, ze které stranám vznikají práva a povinnosti. Povinností prodávající je zboží dodat. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Jako zákonný důvod připadá pouze následná nemožnost plnění, kdy se dluh stane nesplnitelným až po vzniku závazku (např. zboží se přestalo vyrábět). Ovšem musí se jednat o objektivní stav. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.