Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:142
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:24
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#55021Rivalenti - nefunkční vysavač

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

14 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
14.01.2022, před 14 dny

Yuliya Bukovska

Znění stížnosti

Dobrý den,

jedná se podvodníky. Spoustu lidí okradli o peníze.
Konkrétně mně poslali vysavač, který vůbec nevysává a vypadá jako dětská hráčka. Já jsem zaplatila 849 kč + doprava, dohromady 1000 kč. Doba doručení 3 - 4 měsíce. Uvádí se jako česká společnost, přitom je to čínské zboží.
Mají 2 IČO, telefon který nedostupný a když napíšu email, odpovídají pouze na ty, který se jím hodí.
Už jsem několik krát podávala reklamaci a po každé odmítli.
Na internetu jsou jen špatné recenze. Moje chyba, že jsem se nepodívala dříve.

Doufám že brzy tuto společnost potrestají.


Produkt

AUTOMATICKÝ ROBOTICKÝ VYSAVAČ / MOP - 1KS


Požadované řešení

Ráda bych vrátila svoje peníze ale nejdůležitějším cílem je ochránit od podvodu ostatní lidí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 10:00, před 14 dny

Jestliže doručené zboží neodpovídá objednávce, má spotřebitel nárok na reklamaci, neboť je zboží vadné. Tato reklamace musí být vyřízena řádně a včas.

Prodávajícím je v tomto vztahu společnost Delta Division s.r.o., bez ohledu na překvapivá ustanovení jejích obchodních podmínek, v kterých společnost deklaruje opak (§ 1753 občanského zákoníku ve spojení s rozhodovací činností ADR České obchodní inspekce). Reklamace se uplatňuje zásadně vždy vůči prodávajícímu (§ 2172 občanského zákoníku).

Dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a nabízených služeb, případně i v místě nebo sídle podnikání.

Jako sídlo společnosti jsme dohledali následující adresu:
Milady Horákové 382/75, 170 00 Praha.

Pokud kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel také právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.