Společnost


2 EL, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#5508Nevyřízená reklamace v zákonné lhůtě

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.01.2015, před 7 lety

Martin Flügel

Znění stížnosti

Dne 5.11. 2014 jsem reklamoval v prodejně 2EL spol. s r.o. se sídlem v Turnově, ul. Nádražní č.p. 1062 tablet GOCLEVER, který jsem zde zakoupil koncem roku 2013, a to z důvodu poruchy Operačního systému výrobku. Vzhledem k tomu, že na výrobek se v uvedené době vztahovala 24 měsíční záruka,žádal jsem o vyřízení běžné reklamace. Dne 5.12. 2014 jsem se dostavil po 30 denní hlůtě do prodejny, kde jsem žádal vyřízení reklamace. Na místě mi bylo sděleno, že tablet je stále v opravně, na tomto měl být údajně mechanicky poškozen USB vstup, kdy se moje reklamace neuznává z důvodu údajného mechanického poškození. Jelikož jsem s tvrzením prodavače o mechanickém poškození tabletu nesouhlasil, žádal jsem, aby mi byl tento vrácen zpět k dalšímu opatření.Na toto mi bylo sděleno, že tablet není fyzicky na prodejně, tudíž mi nebude vrácen, na což já jsem uplatňoval po prodavači vrácení peněz za výrobek,který v záruční době přestal plnit svou funkci z důvodu odstoupení od kupní smlouvy. Toto prodavač odmítl s tím,
že tablet mi bude vrácen po jeho dodání na prodejnu.
Vzhledem k tomu, že jednáním s prodavačem se nepodařilo reklamaci vyřídit, podal jsem písemnou žádost o vrácení peněz za výrobek jednateli společnosti Ing. V., který mi do současné doby nevyhověl, podmiňuje vrácení peněz uhrazením údajné opravy USB konektoru, o jehož údajném mechanickém poškození mi není nic známo.


Produkt

Jedná se o výrobek : Goclever Tab T76, verze systému :3.0.8, kdy na displey přístroje se objevip po běžném používání nápis : COM.ANDROID. VENDIng bohužel přestala pracovat.


Požadované řešení

Opakovaně jsem písemně žádal o vrácení peněz za výrobek, do současné doby nebyl můj požadavek akceptován.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.2.2015 15:37, před 7 lety

Jestliže byla reklamace podána 5. 11. 2014, uplynula 30denní lhůta k jejímu vyřízení 5. 12. 2014 (lhůta běží od dne následujícího po podání). Pokud tedy toho dne podnikatel sdělil spotřebiteli, že reklamaci zamítá, vyřídil reklamaci v zákonné lhůtě. Jestliže podnikatel reklamaci zamítne, má povinnost vystavit spotřebiteli písemně odůvodnění reklamace a věc vrátit - to má učinit bez zbytečného odkladu. Podnikatel se zároveň v reklamaci má zabývat vytýkanou vadou, v tomto případě nefunkčním operačním systémem, a zamítnutí reklamace se má této vady rovněž týkat. Nelze zamítnout reklamaci s poukazem na mechanické poškození, pokud není příčinou vytýkané vady.

Spotřebitel se následně může obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku. V posudku by se znalec měl zaměřit na existenci a povahu vady a také by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění reklamace. Seznam znalců je k dispozici na www.dtest.cz/soudni-znalci nebo na www.justice.cz, kde si spotřebitel může vybrat dle oboru a kraje. Se znalcem se doporučujeme předem domluvit na ceně znaleckého posudku a době jeho vyhotovení. Pokud posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly, a právo na řádné vyřízení reklamace.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2015 15:49, před 7 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak bude možné řešit pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.