Společnost


Zelená elektřina s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#55102Nevystavení vyúčtování plynu za rok 2021,nereagování ani na dvě urgence, svévolné zvýšení záloh, neoprávněné odčerpání zálohy na měsíc listopad

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.01.2022, před 7 měsíci

Dagmar Kašná

Znění stížnosti

Nevystavené vyúčtováni za dodávky plynu v roce 2021,neoprávněné odčerpání zálohy v listopadu 2021 i když už jsem nebyla zákazníkem, svévolné navýšení záloh bez předchozího upozornění, nereagování na urgence, kromě automatického potvrzení o přijetí.


Požadované řešení

neprodleně vystavit vyúčtování


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2022 16:22, před 7 měsíci

Vyúčtování:
Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování za vyúčtovací období, měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu náleží spotřebiteli náhrada ve výši 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 7 500 Kč a za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování elektřiny ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

Zvýšení záloh:
1) Zvýšení ceny
Cenu za energie lze změnit (i.) buď standardním způsobem - tedy klasickou dohodou stran, (ii.) anebo přes mechanismus tzv. jednostranné změny ceny.

Pokud dodavatel přistoupí k druhé variantě a cenu mění jednostranně, musí celý proces jednostranné změny splňovat hned několik podmínek, které dodavateli stanoví zákon (např. možnost jednostranných změn si předem vyhradit ve smlouvě, o chystané změně spotřebitele adresně a včas informovat, umožnit spotřebiteli z důvodu jednostranné změny bezplatně ukončit smlouvu atd.). Jednou z podmínek je také skutečnost, že jednostranně zvyšovaná cena nebyla sjednána jako fixovaná/garantovaná cena (tedy cena, kterou spotřebitel chápe na určité období jako neměnnou).

2) Navýšení záloh během probíhajícího zúčtovacího období
V případě, že dodavatel změní výši záloh v průběhu zúčtovacího období (tzn. zvýší zálohy, které již jsou dopředu stanovené), musí splňovat podobné podmínky jako při zvýšení cen. Musí si tedy možnost zvýšení vyhradit ve smlouvě, musí o zvýšení záloh spotřebitele včasně a stanoveným způsobem informovat a také musí spotřebiteli umožnit smlouvu bez postihu vypovědět.

3) Navýšení záloh na počátku zúčtovacího období
Dodavatel může na začátku zúčtovacího období nastavit novou výši záloh (tehdy se nejedná o změnu již stanovených záloh, ale o nové vypočtení pro následující zúčtovací období). Nastavené zálohy musí odpovídat důvodně předpokládané spotřebě elektřiny, plynu nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období. Dodavatel tedy nemůže zálohy zvednout na neopodstatněnou výši, ale vždy pouze na rozumně očekávatelnou výši.

Dozorový orgán:
Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při Energetickém regulačním úřadu ("ERÚ"). Více informací k mimosoudnímu řešení sporů u ERÚ je možné zjistit na stránkách úřadu: https://www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu.

Dále je možné obrátit se na naši bezplatnou právní poradnu na čísle 299 149 009.

Reakce společnosti

Publikováno
21.1.2022 09:23, před 7 měsíci

Naše společnost prověří stížnost a v případě nevystavení vyúčtování, bude zákazníkovi vystaveno.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2022 09:56, před 7 měsíci

S ohledem na výše uvedené vyjádření společnosti přeřazujeme stížnost nyní na spotřebitelku, aby měla možnost informovat o dalším vývoji případu.

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.1.2022 19:46, před 7 měsíci


Dagmar Kašná

Děkuji za intervenci, už jsem obdržela vyúčtování. Pouze tu zálohu na měsíc listopad, kterou si odčerpali neoprávněně i když už jsem nebyla jejich zákazníkem si ponechali s tím, že mi ji vrátí v příštím období. Mají právo mi zadržovat tuto platbu?

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2022 16:51, před 6 měsíci

Na zmíněnou zálohu za měsíc, kdy již spotřebitelka nebyla zákazníkem společnosti, nemá společnost nárok. Nelze ji tak převést do dalšího období.

Z tohoto důvodu se domníváme, že společnost zadržuje finanční prostředky spotřebitelky bez právního důvodu. V takovém případě by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení. Ten, kdo se bezdůvodně obohatil je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Jestliže spotřebitelka společnost vyzve a ta poté zmíněný prospěch nevydá, ocitá se společnost v prodlení a spotřebitelka bude moci navíc požadovat i zákonný úrok z prodlení.

Reakce společnosti

Publikováno
14.2.2022 12:21, před 6 měsíci

Tuto záležitost předáme na účetní oddělení k vyřešení

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2022 11:16, před 6 měsíci

Děkujeme společnosti za zprávu. Stížnost přeřazujeme opět na spotřebitelku, aby mohla informovat o dalším vývoji stížnosti a věc případně při smírném řešení uzavřít.

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.3.2022 20:43, před 5 měsíci


Dagmar Kašná

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za Vaši pomoc, bez ní bych se svých peněz jen tak nedočkala, jestli vůbec. Jsem Vám opravdu vděčná.
Kašná Dagmar