Společnost


Urban Store, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#55176Neuhrazení peněz za vrácené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 16 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
21.01.2022, před rokem

Aneta Patková

Znění stížnosti

Dne 21.12.2021 jsem vrátila na kamenné prodejně zboží zakoupené na eshopu ve lhůtě do 14 dní od zakoupení. Na prodejně se sepsala formulář pro vrácení zboží s vyplněním čísla bankovního účtu, kam měly být zaslány peníze za vrácené zboží. Jelikož mi stále peníze nedorazili 18.1.2022 jsem kontaktovala zákaznickou podporu s daným problémem a jejich odpověď byla, že za ně je to v pořádku a peníze poslali. Když jsem se nedala takto odbít a neustále žádala o nějaké potvrzení o provedené platbě, tak mi bylo řečeno, že opravdu na můj účet peníze nebyly zaslány, ale zaslali je jinam (na zrušený bankovní účet). Tedy požadovala jsem když se toho konečně dopátrali, že mi neuhradili peníze za navrácené zboží, aby je zaslali a jejich odpověď byla abych si to šla vyřešit sama do banky. Tedy po celém týdnu řešení s podporou mi zbývají pouze 2 možnosti, ještě zkusit štěstí zde a poslední je zaslání předžalobní upomínky o úhradu.


Produkt

Oblečení


Požadované řešení

Vrácení peněž


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2022 11:54, před rokem

Spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2022 11:46, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.