Společnost


DuPonti s.r.o.

Počet nahlášených stížností:30
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#55207Neoprávněná platba

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 30 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.01.2022, před 5 měsíci

Václav Krulec

Znění stížnosti

Dne 12.1.2022 byla stržena částka 1500 Kč z platební karty . Jedná se o křestanskou seznamku. Nezadával jsem prodloužení registrace ani souhlas k platbě.
https://seznamka-krestanska.cz/about

Správu tohoto portálu vykonává společnost DuPonti s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00,


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.1.2022 10:17, před 5 měsíci

V tomto smluvním vztahu mohlo dojít k tzv. automatické prolongaci smluvního vztahu. Automatická prolongace spočívá v tom, že je spotřebiteli členství automaticky obnoveno po uplynutí původně sjednané doby (obvykle jeden měsíc) a to zpravidla na dobu následujících 12 měsíců; lze se však setkat s různými variacemi těchto časových úseků.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebiteli doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. To, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.3.2022 10:32, před 4 měsíci

Uživatel nás oslovil na podpoře, kde jsme případ vyřešili.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2022 10:50, před 4 měsíci

Děkujeme společnosti za vyjádření. Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost výše popsané smírné vyřešení sporu potvrdit a stížnost poté případně uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2022 15:18, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2022 17:01, před 4 dny

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.