Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:98
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#55360Do dnešního dne (29.01.2022) jsem neobdržel vyúčtování za odběr plynu a elektřiny!

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 8 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
29.01.2022, před rokem

Václav Holý

Znění stížnosti

Vyúčtování za odběr elektřiny a plynu za období 12.11.2020 - 10.11.2021 jsem do dnešního dne (29.01.2022) neobdržel. 4ekeal jsem , myslím dostatečně dlouho, stále se však nic neděje. Byl jsem zákazníkem Comfort Energy řadu let a vyúčtování za plyn i elektřinu jsem vždy za daná období řádně obdržel. Po nuceném odchodu od této společnosti v listopadu 2021 jsem vyúčtování za výše uvedené období neobdržel. Jakékoli urgence v této věci byly z mé strany bez odezvy. Václav Holý, Bludovská 2, Šumperk.


Produkt

Dodávka elektřiny . číslo smlouvy: CMA50008262 a Dodávka plynu - číslo smlouvy: CMA5000839


Požadované řešení

Jako bývalý zákazník: Václav Holý, Bludovská 2587/2, Šumperk, jsem všechny zálohy za odběr elektřiny i plynu vždy platil včas a pravidelně ve stanovené výši a proto nyní požaduji aby společnost Comfort Energy dostála své povinnosti a doručila mi vyúčtování za předmětné období 11/2020 až 11/2021.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2022 11:33, před rokem

Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování za vyúčtovací období, měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu náleží spotřebiteli náhrada ve výši 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 7 500 Kč a za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování elektřiny ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele (přeplatek) bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie. (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2022 14:02, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.