Společnost


VIAVOX, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#5548Neuhrazení vratné kauce, přeplatek účtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 28 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2015, před 8 lety

Pavel Mikulaj

Znění stížnosti

U firmy Viavox,s.r.o., Zlín jsem na základě "Smlouvy o obchodním zastoupení" využíval služeb výhodného telefonního volání Avox a v této souvislosti mi byl zřízen uživatelský účet, na který jsem uhradil vratnou kauci a poplatky dle vyúčtování. Po ukončení "Smlouvy" 28.2.2012 bylo provedeno konečné vyúčtování, kde mi vznikl přebytek ve výši cca 1.813,95 Kč, který by mi společnost Viaavox měla vrátit na můj bankovní účet. Svůj závazek vůči mně firma uznala, avšak jeho uhrazení postupně odsouvá s tim, že nemají dostatek financí a že musí vymáhat své pohledávky od jiných subjektů a podle jejich přísunu postupně vyřizovat své závazky.
Výše uvedenou společnost jsem několikrát urgoval na jejich webových stránkách i osobně ve Zlíně v roce 2014 se stále stejným sdělením, že dluhy mohou vyplácet z vymožených pohledávek. Na vrácení přeplatku čekám téměř již 3 roky.


Produkt

ID:25521


Požadované řešení

uhrazení uvedené dlužné částky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2015 11:30, před 8 lety

V případě, že dle smlouvy má být uvedená částka vrácena a není-li ve smlouvě stanovena lhůta pro vrácení, je společnost povinná vydat smluvenou částku ve lhůtě přiměřené nebo dodatečně stanovené. Pokud se tak nestane, ocitá se v prodlení. Pokud není finanční situace společnost příznivá, doporučujeme spotřebiteli, aby si nechal vystavit dokument, které bude možné charakterizovat jako uznání dluhu. Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá. Uznání dluhu má vliv na délku promlčecí lhůty.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2015 14:19, před 7 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

Spotřebitel má nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.