Společnost


LUNZO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#55500Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2022, před 6 měsíci

Bohuslav Morávek

Znění stížnosti

Červené mašličky . Zaplaceno 9.12.2021 . Cena 138,00Kč . VS - č. objednávky *** . Žádám vyjadření k této objednávce z vaší strany . Děkuji .


Produkt

Červené mašličky


Požadované řešení

Vrácení fin. obnosu . který jsem zaslal.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2022 09:50, před 6 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.2.2022 10:15, před 6 měsíci

Dobrý den, zboží je na cestě k zákazníkovi a bude mu v pořádku doručeno. Námi garantovaná lhůta pro doručení zásilky uplyne v tomto případě dne 10.3.2022. Do této doby může zákazník zboží očekávat. Pokud zboží nebude doručeno do námi garantované lhůty, může kupující požádat nás, jakožto zprostředkovatele o vrácení peněz v plné výši nebo o opětovné objednání zboží od dodavatele. Prosíme tedy o vyčkání a v případě nedoručení zásilky po uplynutí lhůty o kontaktování od zákazníka na náš e-mail.

Leona Veselá, Lunzo s. r. o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2022 14:13, před 5 měsíci

Děkujeme společnosti za vyjádření. Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2022 11:45, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 10:01, před 4 měsíci

Spotřebitel uvedl, že zboží již obdržel, stížnost tak uzavíráme s dosažením dohody. Děkujeme stranám za součinnost.