Společnost


OKAY Holding a.s. (OKAY s.r.o.; JENA - nábytek, s.r.o.)

Počet nahlášených stížností:329
Z toho za letošní rok:79
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 120 stížnostech.

#55508Nedodané zboží.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 18 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2022, před 5 měsíci

Lucie Zaoralova

Znění stížnosti

Objednala jsem si zboží 18.12.2021. Platba byla provedena predem na bankovní účet. Bohužel do dnešního dne 3.2.22.
Jsem neobdržela ani zboží ani peníze. Kontaktovala jsem prodejce jak pres jejich kontaktní formulář (2x),tak i přes zákaznickou linku, kde mi bylo sděleno, že se mi někdo ozve. Kromě omluvneho e-mailu jsem nedostalo dodnes žádné vyrozumění od prodejce.


Produkt

Ruční vysavač Concept VP4360


Požadované řešení

Vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2022 10:09, před 5 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.3.2022 12:29, před 4 měsíci

Dobrý den,

velice se omlouváme za případné komplikace. Bohužel došlo ke ztrátě zásilky ze strany přepravce, zákazníkovi budou na základě požadavku vráceny peníze stejným způsobem, jako byly zaslány - přes portál GoPay.
Aktuálně tedy poprosíme spotřebitele po obdržení potvrzovacího e-mailu o storno o kontrolu a následné potvrzení přijetí peněz + uzavření stížnosti.

Děkujeme.
Tým OKAY.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2022 08:24, před 4 měsíci

Děkujeme společnosti za vyjádření. Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost výše popsané smírné vyřešení sporu potvrdit a stížnost poté uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.3.2022 21:15, před 3 měsíci


Lucie Zaoralova

Dobrý den,
děkuji společnosti Okey za vyjádření.
Doposud jsem neobdržela od společnosti jejich potvrzovací e-mail, abych mohla reagovat, jak uvádějí ve svém příspěvku.
Děkuji Zaoralova

Reakce společnosti

Publikováno
25.3.2022 16:27, před 3 měsíci

Dobrý den,

aktuálně evidujeme požadavek na vyplacení.

Děkujeme.
Tým OKAY.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2022 14:11, před 3 měsíci

S ohledem na výše uvedené vyjádření společnosti stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost informovat o vyplacení peněz.

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.4.2022 14:39, před 3 měsíci


Lucie Zaoralova

Dobrý den, děkuji okey společnosti za vyřízení storno objednávky a vrácení peněz.
Zaoralova

Reakce společnosti

Publikováno
5.4.2022 16:44, před 3 měsíci

přeřazujeme na spotřebitelku viz vyjádření dtestu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2022 16:33, před 6 dny

S ohledem na výše uvedená vyjádření stížnost uzavíráme s dosažením dohody. Děkujeme stranám za součinnost.