Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:551
Z toho za letošní rok:24
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#55546Předražené vstupenky, mají přijít až týden před, nejde odstoupit od smlouvu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 15 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
05.02.2022, před rokem

Pavel Strnad

Znění stížnosti

Lístky zakoupené 5.2. 2022 na Guns n Roses. Lístky mají přijít týden před koncertem i když se jedná o e-vstupenky. Lístky jsou předražené a byla strhnuta jiná částka, než Lístky stály. Od smlouvy nejde odstoupit, protože nelze zaslat
doručit email na uvedené kontakty.


Produkt

Tuto službu nedoporučuji


Požadované řešení

Vrácení částky v plné výši.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2022 11:15, před rokem

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud. Vzhledem k tomu, že se jedná o zprostředkovatele, nemusí nutně uvádět konečnou cenu - poplatek za konverzi měny tedy není nezákonný.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti (subjekt je zprostředkovatel, nikoliv prodávající) je možné, že skutečně nejsou vstupenky k dispozici a budou vydány až několik dnů před konáním koncertu. Také se domníváme, že dostupnost vstupenek v rámci dnů předem není nepřiměřeným ujednáním a je zcela v pořádku.

Jestliže se spotřebitel bojí falešných lístků kvůli reputaci společnosti, bylo by vhodné zvážit pro příště jiné možnosti nákupu. Pro uklidnění spotřebitele uvádíme, že se společnost (jako zprostředkovatel obchodu) ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku, případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky platné, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Společnost Viagogo se přesunula ze Švýcarska do USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem v USA, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorovým orgánem je tedy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov/), přičemž podnět lze podat skrze formulář dostupný z tohoto linku - https://reportfraud.ftc.gov/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2022 15:13, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.