Společnost


DAMAINVEST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:363
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#55588Neuhrazený doplatek za vrácené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 12 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.02.2022, před 6 měsíci

Mária Ježková

Znění stížnosti

Dne 24.11.2021 jsem si objednala pro manžela dárek k Vánocům Elektrický brousek Swifty Sharp. Zboží bylo řádně doručeno a zaplatila jsem 1.12.2021.
Po Vánocích jsme při jsme při prvním použití brousku zjistili, že brusný kotouč z hřídele padá, a tak se brousek stává nepoužitelným.
Vyplnila jsem Reklamační protokol a poslala zboží zpět dodavateli. Na to mi přišel dobropis ve výši 299,- Kč, což je cena brousku. Protože cena zásilky byla 427,- Kč, tak jsem dne 10.1.2022 urgovala doplacení částky 128,- Kč za náklady pořízení a dále 98,- Kč za poštovné na vrácení zboží.
A od té doby jsme si vyměnily čtyři maily, kdy mi „Zákaznická podpora Sleevy.cz“; (Damainvest s.r.o. totiž nevystupuje pod příjmením osob, které s Vámi komunikují, ale schovávají se za název oddělení apod. Žádný telefonický kontakt neexistuje, pouze na Faktuře je tel. číslo, ale nikdo telefon nezvedá). Až 19.1.2022 jsem dostala vysvětlení, že ve svých obchodních podmínkách mají uvedeno, že náklady spojené s vrácením zboží si zákazníci hradí sami, a tudíž nejsou povinni vracet poštovné.
Poté proběhl ještě Pokus o Smír a dále Poslední upomínka, ale vše zůstalo na mrtvém bodu.
Teď už jenom zbývá počkat až se tato pohledávka dostane na takovou hodnotu, že to bude stát zato, abych se obrátila na soud.


Požadované řešení

Navrácení 227,- Kč za náklady pořízení při vrácení zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2022 13:59, před 6 měsíci

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2022 15:35, před 28 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.