Společnost


A1 - Point, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5560Dodali jiné zboží a nekomunikují

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 27 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.01.2015, před 5 lety

Tomáš Čapek

Znění stížnosti

Objednal jsem si u firmy A1 - Point s.r.o. přes internet hasicí přístroj práškový, náplň 6 kg. Za cca 3 dny přišla krabice se zbožím a fakturou, bylo zaplaceno dobírkou 826.- Kč. V krabici však bylo jiné zboží - 3 kusy hasicích přístrojů s náplní 1 kg. Na přiložené faktuře však bylo to, co jsem objednal. 8.1.2015 jsem reklamoval emailem, 9.1. znova na jinou uvedenou adresu, automat mi odpověděl, že mám volat na číslo 606217002. Tam však nikdo nezvedá.
Tomáš Čapek


Produkt

CZP 61358 -A1 - Hasící přístroj práškový 6 kg


Požadované řešení

Dodat urychleně to, co bylo objednáno, komunikovat!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2015 11:19, před 5 lety

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena přes internet ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení může být realizováno bez uvedení důvodu. Tomu však nebrání, aby spotřebitel jako důvod k odstoupení uvedl nesplněnou jakost při převzetí. Dle § 1832 občanského zákoníku je prodávající povinen vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Lze uplatnit i reklamaci pro nesplněnou jakost při převzetí (dodané zboží neodpovídá objednávce). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Reklamaci je nutné uplatnit v souladu s reklamačím řádem, ve kterém by prodávající měl splnit povinnost vyplývající z § 13 zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Spotřebitel by měl zboží prodávajícímu zaslat k posouzení, je-li zde evidentní rozpor s kupní smlouvou, prodávající by měl zaslat spořebiteli zboží odpovídající smlouvě.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2015 16:21, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak bude možné řešit pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.