Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:98
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#55601Žádost o vyúčtování záloh za dodávky energií.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 12 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.02.2022, před rokem

Petr Miroš

Znění stížnosti

Do dnešního dne 8.2.2022 mi od společnosti COMFORT ENRGY s.r.o. nebylo doručeno vyúčtování záloh za dodávky plynu a elektřiny za období 12/2020-11/2021. Společnost ukončila svoji činnost k 8.11.2021 a od té doby se nedá dovolat na zákaznickou linku a na e-mail v lednu nikdo nereagoval.


Požadované řešení

Jako bývalý zákazník jsem všechny zálohy za odběr elektřiny i plynu vždy platila včas, pravidelně a ve stanovené výši. Proto nyní požaduji po COMFORT ENERGY s.r.o. aby dostála své povinnosti a doručila mi v co nejkratší lhůtě vyúčtování záloh energií za předmětné období.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2022 14:57, před rokem

Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování za vyúčtovací období, měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu náleží spotřebiteli náhrada ve výši 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 7 500 Kč a za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování elektřiny ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele (přeplatek) bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie. (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2022 17:12, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.