Společnost


DuPonti s.r.o.

Počet nahlášených stížností:30
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#55720Neoprávněné odečítání financí

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 měsíce 14 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.02.2022, před 4 měsíci

Dis Dýmová Erika

Znění stížnosti

Dobrý den, žádám o vrácení platby dvakrát mi byla odečtena částka 660 Kč z účtu buď ze stránek E-Darling nebo seznamka rodičů. Žádám o vyřešení a vrácení peněz nebyla jsem informována o strhávání plateb.


Požadované řešení

Žádám o vrácení financí


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2022 13:37, před 4 měsíci

Společnost DuPonti s.r.o. provozuje seznamovací služby (seznamky). V tomto smluvním vztahu pravděpodobně došlo k tzv. automatické prolongaci smluvního vztahu. Automatická prolongace spočívá v tom, že je spotřebiteli členství automaticky obnoveno po uplynutí původně sjednané doby (obvykle jeden měsíc) a to zpravidla na dobu následujících 12 měsíců; lze se však setkat s různými variacemi těchto časových úseků.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebiteli doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. To, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.3.2022 10:42, před 4 měsíci

Dobrý den, paní Dýmová,
můžete nám prosím napsat, přes jakou emailovou adresu jste byla na rodičích registrovaná, plus poslední 4 čísla karty, ze které proběhla platba?
S pozdravem
DuPonti s.r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.3.2022 10:59, před 4 měsíci


Dis Dýmová Erika

Dobrý den email který jsem použila je erikadymova@centrum.cz

Platby proběhly 14.12.21, 13.1.2022, 12.2.22

Poslední čísla karty jsou 6014

Děkuji za vyřízení
Dýmová

Reakce společnosti

Publikováno
17.3.2022 13:14, před 3 měsíci

Dobrý den, paní Dýmová,
děkuji za zprávu.
Vracíme poslední platbu - vrácení přes platební bránu trvá až 10 dnů. Zároveň potvrzujeme smazání profilu a zrušení plateb.
S pozdravem
DuPonti s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2022 20:58, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.