Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:193
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#55819Reklamace !!!

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 5 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
16.02.2022, před 6 měsíci

Františka Vaňková

Znění stížnosti

Oprava el sporáku Mora. Nepeče trouba


Produkt

V dubnu 2021 jsem koupila Sporák el. Mora C 625 AW-1 - Sklad


Požadované řešení

Dnes přestala péct trouba.
Volala jsem na bezplatnou asistenční linku- 0800 105 505 ozvalo se (neplatné číslo)
Volala jsem na tel. 420 225 991 000 , je uvedené na faktuře(neexistuje).

Tak mi, prosím, napište, kam zavolat a požádat o opravu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2022 15:43, před 6 měsíci

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel dle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku požadovat po prodávajícím opravu věci nebo dodání nové věci. Žádat dodání nové věci je ale možné pouze, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné (lze-li tedy vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady). Není-li možný ani jeden z výše uvedených způsobů, mělo by dojít k vrácení peněz.

Vadnou věc je tedy vhodné reklamovat. Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne uplatnění reklamace prostředkem umožňujícím dálkovou komunikaci; při případné přepravě zboží se lhůta staví po dobu této přepravy.

Vyžádá-li si podnikatel od spotřebitele vadný výrobek k bezprostřednímu posouzení, spotřebitel by ho měl zpravidla dodat do provozovny prodejce. Výjimkou je situace, kdy se jedná o výrobek značných rozměrů a značné hmotnosti. V takové situaci má spotřebitel v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soud ČR povinnost "pouze" věc uschovat a umožnit k ní prodávajícímu přístup (typicky umožnit technikovi její prohlídku, popř. její odvoz). Odvoz věci podnikatelem je pro spotřebitele bezplatný (§ 1924 občanského zákoníku), v případě zamítnutí reklamace ho může podnikatel ovšem zpětně požadovat.

Nereaguje-li prodávající je vhodné zvolit komunikaci buď osobně na pobočce, anebo v písemné formě - doporučeně, nejlépe s dodejkou, adresa sídla společnosti - HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín nebo společnost kontaktovat přes e-mail uvedený na webových stránkách společnosti - info@hptronic.cz.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2022 15:35, před 27 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.