Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2775
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 507 stížnostech.

#55847Po úspěšném vypovězení členství přišel výhružný email s požadavkem platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.02.2022, před 6 měsíci

Zdeněk Čtvrtníček

Znění stížnosti

Jsem vozíčkář, 20 let po úrazu, od krku dolů ochrnutý a s dobrou vírou jsem zkusil seznamku Academic Singles. Před dvěma dny mi od nich přišel vyloženě výhružný a manipulativní email, že je vůči mně evidován dluh ve výši členského poplatku CZK 2394,00, navýšený o manipulační poplatky ve výši CZK 267,00., tedy celková výše dlužného poplatku činí nyní CZK 2661,00.

Manipulací a ze strachu, že dlužím jako nějaký zločinec(dluhy nemám) jsem zaplatil a hned jim emailem poslal ukončení kupní smlouvy. Nikdo se zatím neozval, jenže...mezitím jsem prošel a to mám ze snímku z obrazovky uloženo z mého profilu oznámení na Academic Singles, že VAŠE PRÉMIOVÉ ČLENSTVÍ JIŽ BYLO ÚSPĚŠNĚ VYPOVĚZENO. VAŠE PŘEDPLATNÉ VYPRŠÍ KE DNI UKONČENÍ VÁMI PŘEDPLACENÉHO OBDOBÍ(registrován od 9.7.2021 – též mám snímek z obrazovky z profilu) A NEBUDE JIŽ PRODLOUŽENO. Tedy nemám prémiové členství!

Na to mi tedy nyní v únoru přišel jejich email s upomínkou dluhu a platby a výhrůžkou, že jsem dlužník(opravdu vhodná forma upomínky pro rčení náš zákazník, náš pán).
Tímto se tedy věřím dopustili dle

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Bezdůvodného obohacení § 2991
odst. (1), (2) a dále porušení zákona o Zákazu diskriminace spotřebitele a zákon o ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.,

§ 5a Klamavá opomenutí odst. (1) a (2).

1b) Zákaz klamání spotřebitele. Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nelze zprostit tím, že např. prodejce uvede, že mu potřebné údaje výrobce, dodavatel nebo dovozce neposkytl.

Klamavá konání

(1) Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Klamali mě, že dochází k prodloužení členství, což je nepravdivá informace, protože jejich informace na mém účtu v nastavení hovoří jasně, že členství již nemám.
Samozřejmě na daném účtu jsem byl občas a službu plně nevyužil a člověk stále do nastavení nechodí, že ano a člověk zapomíná a s klidem, který jsem neměl, jelikož mě to šokovalo, jsem bohužel po příchodu jejich výhružného emailu hned své nastavení v účtu nekontroloval. Mám vzhledem ke svému stavu plno jiných věcí v hlavě, ale tohle od nich mě šokovalo.

A dále § 5a
Klamavá opomenutí
(1) Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil.

Klamali mě, jelikož členství jsem dle výše uvedeného neměl a oni to v systému mít musí uvedeno, přesto mi email poslali.

(2) Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace uvedené v odstavci 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odstavci 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

Dále na mě uplatnili agresivní formou upomínky navzdory veškeré nečestnosti, drzosti a nedobrých mravů,kdy mě pod strachem a upomínkou přiměli k platbě. Nejsem člověk z kamene jako oni a tyto věci se mě dotýkají navzdory všem situacím, čemu jsem po úraze čelil.(s tímto jednáním nejste denně v kontaktu, abyste jej habituovali)

§ 5b
Agresivní obchodní praktika
(1) Obchodní praktika se považuje za agresivní, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě, a to obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.
(2) Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se přihlíží
a) k načasování, místu, povaze nebo době trvání obchodní praktiky,
b) ke způsobu jednání, jeho výhružnosti nebo urážlivosti,
c) k vědomému využití nepříznivé situace spotřebitele, která vede ke zhoršení úsudku spotřebitele, k ovlivnění jeho rozhodnutí ve vztahu k výrobku nebo službě,

-svůj stav požaduji za jednoznačně nepříznivý, jako nepříznivou situaci a na stránkách mají o mně informace o mém stavu jako člověku fyzicky hendikepovaném

Dále porušili zákon dle Trestního zákoníku 40/2009 Sb., ČÁST DRUHÁ, HLAVA V ,§ 209,

§ 209 Podvod

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Jednoznačně mě uvedli v omyl a zamlčeli podstatnou skutečnost.

Navíc, když vidím zde na stránkách přes 2500 případů stížností a jednoznačně kolik lidí se věřím nepřihlásí, nechápu, že během let tomu stát a ČOI a soudy neudělali přítrž, protože to jsou možná statisíce korun škod. Česká republika by se měla zastat svých lidí na svém území i mimo něj a tyhle podvody nedovolit.

Závěrem posuďte, zda-li jednání Academic Singles je v souladu dle
Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.,
§ 6
Zákaz diskriminace spotřebitele
Prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.

Vážně jednají dle dobrých mravů? Tolik stížností?

Děkuji za vaši pomoc v téhle situaci nejen za mě, ale i za další. Sloužil jsem téhle zemi jako voják, než se mi stal úraz a jako válečný veterán jsem velmi hrdý na naši zem a naše občany a tohle mě vážně naštvalo. Pokud Academic Singles nesjedná nápravu, budu tuto věc řešit všemi dostupnými legálními prostředky, televize, rádio atd. Seznamka má nechat člověku svobodnou volbu, zda-li služby využít a ne jim automaticky prodlužovat členství bez upozornění. Úplně absurdní je výpověd služeb, která zpoplatněná běží dál, i když se rozhodnete smazat účet a vy musíte podat výpověď písemně. Jednoznačný záměr těchto lidí poškozovat zákazníky za účelem zisku.

S pozdravem, Zdeněk Čtvrtníček.


Požadované řešení

Sjednání nápravy, vymazání mých dat a účtu u Academic Singles, navrácení neoprávněné částky 2661,- Kč a požadují omluvu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2022 11:41, před 6 měsíci

Co se placeného smluvního vztahu týče, je zákazník oprávněn vypovědět zpoplatněný smluvní vztah, který je uzavřen zakoupením Prémiového členství kdykoliv (bez výpovědní lhůty) před koncem předplaceného období. Ukončení Prémiového členství lze provést buďto v sekci „Nastavení“ v profilu zákazníka, nebo kliknutím zde (podle pokynů k ukončení Prémiového členství). Takto podaná výpověď je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána.

Kromě výpovědi přímo v profilu zákazníka může zákazník vypovědět Prémiové členství také zasláním výslovného, písemného a podepsaného prohlášení na kteroukoli z níže uvedených kontaktních adres. V zájmu jasného přiřazení v systémech be2 a ochrany před zneužitím musí zákazník vždy uvést své celé jméno, zemi, ve které službu be2 používá a svoji e-mailovou adresu využitou k registraci u be2.

Písemná výpověď musí být zaslána na:

a) adresu be2 S.à.r.l. služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg;

b) fax: +420 227203713; nebo

c) email: zakaznickyservis@be2.cz.

Výpověď podaná poštou, e-mailem nebo faxem je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána, bude-li be2 doručena kdykoliv před koncem předplaceného období.

Jestliže tedy spotřebitel podal písemnou výpověď podle výše uvedených pokynů, došlo k zániku závazku. Společnost tak nemá právo si nadále strhávat platby a je povinna vrátit platby učiněné po této výpovědi. V případě, že by tak neučinila, mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení.

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Lucemburku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
3.3.2022 12:08, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2022 14:50, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.5.2022 13:47, před 3 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.