Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2775
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 507 stížnostech.

#56145Ukončení smlouvy a vracení penez

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 měsíců 6 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2022, před 5 měsíci

Andrea Vinklerova

Znění stížnosti

Dne 8. 11.2020 jsme pro svého bratra objednala předplatné na seznamce. Předplatné bylo uhrazeno na jeden měsíc ve výši 396 Kč. Po ukončení předplatného mi byla z účtu strhávána částka 1131 Kč (od prosince 2020 až do února 2022), a to bez mého vědomí! Společnost mě neinformovala o tom, ze by předplatné mělo dále pokračovat a už vůbec nerozumím, jak z mého účtu muže strhávat peníze. Společnost jsem několikrát opakovaně zadala o ukončení smlouvy, ale vzdy mi odpovi následovně: ,,Zákon nám nedovoluje poskytovat informace o účtech přidružených k jiné e-mailové adrese, než je ta, ze které jste nás kontaktoval/a. Bude třeba, abyste nám Vaši žádost zaslali přímo z registrované e-mailové adresy. V opačném případě Vám informace spojené s Vaší zaregistrovanou emailovou adresou nebudeme moci poskytnout.”
Přičemž potvrzení účtu prislo na můj mail, takže jiná mailová adresa nemůže být zaregistrována. I můj bratr těsného mailu napsal o ukončení, ale taky nebylo vyhověno. Dokonce jsem do mailu vložila přílohu ručně podepsanou se žádosti o ukončení.
Zadám o okamžitě ukončení účtu a vracení peněz.


Produkt

Seznamka


Požadované řešení

Zadám o okamžitě zrušení účtu a vracení 16 965 Kč na můj účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2022 08:44, před 5 měsíci

Co se placeného smluvního vztahu týče, je zákazník oprávněn vypovědět zpoplatněný smluvní vztah, který je uzavřen zakoupením Prémiového členství kdykoliv (bez výpovědní lhůty) před koncem předplaceného období. Ukončení Prémiového členství lze provést buďto v sekci „Nastavení“ v profilu zákazníka, nebo kliknutím zde (podle pokynů k ukončení Prémiového členství). Takto podaná výpověď je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána.

Kromě výpovědi přímo v profilu zákazníka může zákazník vypovědět Prémiové členství také zasláním výslovného, písemného a podepsaného prohlášení na kteroukoli z níže uvedených kontaktních adres. V zájmu jasného přiřazení v systémech be2 a ochrany před zneužitím musí zákazník vždy uvést své celé jméno, zemi, ve které službu be2 používá a svoji e-mailovou adresu využitou k registraci u be2.

Písemná výpověď musí být zaslána na:

a) adresu be2 S.à.r.l. služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg;

b) fax: 420 227203713; nebo

c) email: zakaznickyservis@be2.cz.

Výpověď podaná poštou, e-mailem nebo faxem je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána, bude-li be2 doručena kdykoliv před koncem předplaceného období.

Jestliže tedy spotřebitel podal písemnou výpověď podle výše uvedených pokynů, došlo k zániku závazku. Společnost tak nemá právo si nadále strhávat platby a je povinna vrátit platby učiněné po této výpovědi. V případě, že by tak neučinila, mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Lucemburku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
9.3.2022 20:20, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.3.2022 22:53, před 5 měsíci


Andrea Vinklerova

Dobry den,
s firmou jsem si vyměnila několik e-mailu, ve kterém jsem sdělila vše výše uvedené. Společnost doposud výpověď nepřijala, proto jsem ji podala tentokrat písemným dopisem, vc. podpisu a e- mail znovu zaslala. Bohužel společnost se snaží celou záležitost prodlužovat. Veškeré údaje ohledně částek, data, bankovního účtu jsem také uvedla, bohužel doposud bez reakce.
Zadám o ukončení a vracení peněz. Seznamku využil bratr během prvního předplatného, tj. první měsíc. Následující měsíce jsme jí nevyužili. Peníze byly strhávány bez meho souhlasu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2022 12:26, před 5 měsíci

K našemu původnímu vyjádření ještě doplníme následující:

V minulosti (i v tomto případě, tj. v listopadu 2020) seznamky využívali tzv. automatickou prolongaci smluvního vztahu, o které však spotřebitele neinformovali dostatečně transparentním a jasným způsobem. (Tento model byl v nedávné době seznamkami změněn na transparentnější způsob informování.)

V takovém případě závazek zanikl s uplynutím doby, na kterou byl původně sjednán - v tomto případě po 1 měsíci. Automatická prolongace závazku na další (a delší) období byla neúčinná. Spotřebitel, jestliže zaplatil, má právo na vrácení zaplacených prostředků z titulu bezdůvodného obohacení. Zaslání výpovědi není rozhodně "na škodu". Z pohledu spotřebitele jde o doporučení hodný preventivní krok, který nic nemění na tom, že závazek dle právního řádu České republiky zanikl uplynutím původně sjednané doby (tj. po 1 měsíci).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, může spotřebitel zvážit podání žaloby k civilnímu soudu, např. prostřednictvím advokáta (viz databázi na www.dtest.cz/advokati).

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost se vyjádřit k vývoji případu.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.