Společnost


Salbio data tech. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#56201Neuznaný nárok na vrácení peněz (třetí stejná reklamace)

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 měsíců 3 dny 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.03.2022, před 5 měsíci

Michaela Mazánková

Znění stížnosti

Na internetovém obchodu mobilsezarukou.cz mi přítel koupil chytré hodinky Samsung Watch. Hodinky pracovaly dobře, ale postupem času se začaly zasekávat, nepřipojily se k telefonu, zasekávaly se při sportovních aktivitách. Dvakrát jsem hodinky poslala na reklamaci a byla mi uznána reklamace s tím, že byl přenahrán software a vyměněné drobné součástky. Potřetí, kdy se dělo to samé, mám natočené i video, a kdy zbývalo cca 2 měsíce do konce záruční doby jsem zažádala o vrácení peněz z důvodu třetí stejné závady, ale v tu chvíli mi byla reklamace neuznána, přičemž ve vyjádření je jasně uvedeno, že byl přenahrán software.

Ráda bych se dočkala spravedlnosti a dostala své peníze zpět. Celou situaci řeším již od prosince 2021 a do teď jsem se nebyla schopna s obchodem dohodnout. Neustále se dovolám na reklamační oddělení, kde mi už personál není schopen pomoci a není ochoten mě přepojit na majitele, abych se s ním domluvila. Odkazovala jsem se na Vámi již řešení případy, kdy obchod v případě neuznané reklamace neměl právo ani na opravu.

Předem velice děkuji za pomoc!


Produkt

chytré hodinky Samsung Watch 42mm, sériové číslo R5AMB05407J


Požadované řešení

Vrácení peněz z důvodu třetí stejné závady - přenahraný software


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2022 13:25, před 5 měsíci

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud (sp. zn. 33 Cdo 2979/2012). Dle jeho rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.