Společnost


Rumble corp. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:88
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#56304Reklamace el.ruční pilky Brenchie

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 18 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.03.2022, před 4 měsíci

Martina Blablová

Znění stížnosti

Od Eshop Meek.cz zakopena ruční el.pilka Brenchie.
Již po krátké době přestala fungovat - nespíná.
Dle vzhledu a provedení se výrobek jeví jako padělek.
Eshop v současné době nemá stránky v provozu, není zřjené kam výrobek reklamovat.
Vyzkoušela jsem kontaktovat zpět adresu, ze které mi přišlo potvrzení objednávky info@meek.cz - avšak bez úspěchu.


Produkt

Elekrická ruční pilka Brenchie


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.3.2022 13:16, před 4 měsíci

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo prodávajícím inzerovány, jedná se o vadu. Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Byl-li zaslán padělek, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a spotřebitelka má i z tohoto důvodu právo od smlouvy odstoupit podle § 2002 občanského zákoníku.

Ochranu práv duševního vlastnictví má jako dozorový orgán na starosti úřad Celní správy. Na tento úřad je možné se obracet s konkrétními podněty, pokud se setká spotřebitelka s prodejem padělaného zboží či jeho nabídkou, a to prostřednictvím jejich internetových stránek zde: https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/internetova-kriminalita.aspx

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
12.5.2022 20:51, před měsícem

Dobrý den,
omlouváme se za nepříjemnosti, všechny požadavky řešíme pečlivě ve prospěch zákazníka. Prosíme ozvěte se nám na email info@meek.cz, kde rádi vaší záležitost vyřešíme k vaší spokojenost. :)

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.6.2022 15:20, před 2 dny

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.6.2022 13:44, před 10 hodinami


Martina Blablová

Podařilo se mi kontaktovat prodávajícího emailem. Byla títmo způsobem uplatněna reklamace . Prodávající neměl zájem reklamovanou věc vzít v potaz. Stále argumentoval, že musí být závada na straně spotřebitele - např. vadným nasazením řětězu na lištu pilky, nedotažením řětězu, atd. Po 3.urgenci zaslal adresu, kam výrobek k reklamaci zaslat. Po přečtení recenzí váhám, zda-li výrobek skutečně zaslat k reklamaci, neboť předešlým takto poškozeným zákazníkům peníze nevrátili a zůstali tak bez zboží i bez peněz. Prodávající má na vyřízeí reklamace 30 dní a pokud reklamaci uzná, vrátí peníze. Pokud bylo zboří placeno bankovním převodem a na základě uskutečněné platby zboží zasláno ( ne na dobírku), je možno požadovat navrácení peněz dříve?
Děkuji.

Nyní se čeká na vyjádření dTestu.