Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:503
Z toho za letošní rok:74
Stále v řešení:24
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#56320Neoprávněné stržení peněz z karty

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 18 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.03.2022, před 7 měsíci

Lucie Klokočková

Znění stížnosti

Dobrý den, 8.3.2022 jsem si přes porta VIAGOGO objednala listky na koncert, ale kvuli cene jsem je nezaplatila a transakci nakonec nedokoncila. Platba kartou a po 3 dnech mi byla neoprávněně platba stržena a objednavka není je zrušena. Je to cena přes 6000,- je to strašne moc a nikdo nereaguje. Zadala jsem to i jako reklamaci moji bance.


Produkt

lístek na koncert Mas ive Attack na 27.6.2022 objednávka číslo ***


Požadované řešení

Vrácení celé částky na můj učet a to obratem....


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2022 11:41, před 7 měsíci

Jestliže byla učiněna závazná objednávka, má spotřebitel povinnost částku uhradit. Vzhledem k tomu, že byla platba stržena, se domníváme, že spotřebitel při objednávce zadal mimo jiné i číslo své karty, tudíž je pravděpodobné, že objednávka byla opravdu závazná.

K vysoké ceně:
Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud. Vzhledem k tomu, že se jedná o zprostředkovatele, nemusí nutně uvádět konečnou cenu - poplatek za konverzi měny tedy není nezákonný.

Jak je uvedeno výše, spotřebitel nemá zákonné právo na odstoupení od smlouvy - předpokládáme tedy, že banka peníze nebude moci vrátit. Je však možné kontaktovat přímo společnost se žádostí o vrácení peněz, nicméně se obáváme, že možnost úspěchu není vysoká.

Společnost Viagogo se přesunula ze Švýcarska do USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem v USA, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorovým orgánem je tedy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov/), přičemž podnět lze podat skrze formulář dostupný z tohoto linku - https://reportfraud.ftc.gov/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2022 23:19, před 2 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.