Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:551
Z toho za letošní rok:24
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#56320Neoprávněné stržení peněz z karty

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 18 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.03.2022, před rokem

Lucie Klokočková

Znění stížnosti

Dobrý den, 8.3.2022 jsem si přes porta VIAGOGO objednala listky na koncert, ale kvuli cene jsem je nezaplatila a transakci nakonec nedokoncila. Platba kartou a po 3 dnech mi byla neoprávněně platba stržena a objednavka není je zrušena. Je to cena přes 6000,- je to strašne moc a nikdo nereaguje. Zadala jsem to i jako reklamaci moji bance.


Produkt

lístek na koncert Mas ive Attack na 27.6.2022 objednávka číslo ***


Požadované řešení

Vrácení celé částky na můj učet a to obratem....


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2022 11:41, před rokem

Jestliže byla učiněna závazná objednávka, má spotřebitel povinnost částku uhradit. Vzhledem k tomu, že byla platba stržena, se domníváme, že spotřebitel při objednávce zadal mimo jiné i číslo své karty, tudíž je pravděpodobné, že objednávka byla opravdu závazná.

K vysoké ceně:
Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud. Vzhledem k tomu, že se jedná o zprostředkovatele, nemusí nutně uvádět konečnou cenu - poplatek za konverzi měny tedy není nezákonný.

Jak je uvedeno výše, spotřebitel nemá zákonné právo na odstoupení od smlouvy - předpokládáme tedy, že banka peníze nebude moci vrátit. Je však možné kontaktovat přímo společnost se žádostí o vrácení peněz, nicméně se obáváme, že možnost úspěchu není vysoká.

Společnost Viagogo se přesunula ze Švýcarska do USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem v USA, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorovým orgánem je tedy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov/), přičemž podnět lze podat skrze formulář dostupný z tohoto linku - https://reportfraud.ftc.gov/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2022 23:19, před 10 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.