Společnost


Progress mode s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#56342Nevrácení kupní ceny a dopravného za vrácené zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.03.2022, před 11 měsíci

Michal Dudek

Znění stížnosti

Dne 4.2.2022 jsem na internetovém obchodě www.slapacikolo.cz objednal brzdové páky (Tektro CL330TS) a madla na řidítka. Po obdržení zboží dne 8.2. jsem zjistil, že se jedná o jiný typ brzdových pák než jsem objednal. Obdržel jsem páky typu Tektro CL331RS, které mají jiný tvar upínání na řidítka, jsou kratší a mají jinou barvu. Rozhodl jsem se proto, že využiji možnost vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů od nákupu. Zboží jsem odeslal zpět prodejci s průvodním dopisem "ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ OD NÁKUPU" a uvedl, že mi poslali jiné zboží než jsem objednal. V odstoupení jsem žádal o vrácení kupní ceny a ceny dopravy převodem na účet. Následně dne 18.2 mi od prodejce přišlo potvrzení, že zboží převzal a že mi pošle zpět kupní cenu. V přiloženém dobropisu bylo však uvedeno, že mi vrátí pouze kupní cenu zboží, ale bez dopravy. Dále mi od prodejce přišel email ve kterém mi vysvětlil, že brzdové páky, které mi poslal jsou prakticky stejné jako jsem požadoval a nechápe proč je vracím. Odpověděl jsem mu a vysvětlil, v čem se zboží liší a požádal o vrácení kupní ceny včetně ceny dopravy. Na to mi odpověděl, že mi nic vracet nebude. Následně jsem poslal email jednatelce firmy a znovu požadoval o vrácení kupní ceny včetně dopravy. Jednatelka mi dodnes neodpověděla. Prodejce si nechal zboží i kupní cenu a odmítá vrátit peníze.


Produkt

Brzdové páky Tektro CL 330 TS


Požadované řešení

Zboží jsem vrátil prodejci v zákonné lhůtě 14 dnů od nákupu. Žádám o vrácení kupní ceny včetně ceny dopravy, tak jak je uvedeno v občanském zákoníku § 1832.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2022 08:48, před 11 měsíci

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2022 14:26, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.