Společnost


LUNZO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#56430Opakované prodlužování dodací doby

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
16.03.2022, před 3 měsíci

Vendula Šaldová

Znění stížnosti

Dne 11. ledna objednáno zboží, 12. ledna obdržel obchodník platbu
Dvakrát jsem objednávku urgovala. Poprvé jsem dostala odpověď, že dodací lhůta je 15 - 45 dnů, vyprší tedy 26. února. Podruhé jsem urgovala 2. března. Odpověď, že dodací lhůta může být až 60 dnů a vyprší 12. března.
12. března jsem urgovala potřetí, odpověď byla, že mám vyčkat 90 dnů.
Na to jsem odpověděla, že odstupuji od smlouvy (uzavřené po internetu) z důvodu nepřijatelně dlouhé dodací doby.
Odpověď, že nemůžu odstoupit, protože zboží už je na cestě.


Produkt

Cestovní pouzdro na doklady T1014 Varianta: 2 209 Kč


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2022 09:27, před 3 měsíci

Společnost LUNZO s.r.o. uvádí, že ve vztazích se spotřebitelem vystupuje pouze jako zprostředkovatel, nikoliv jako prodejce. Uvádí to však pouze v obchodních podmínkách, tudíž je třeba toto ustanovení vyhodnotit jako překvapivé a dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude tedy platit, že je vůči spotřebiteli neúčinné. V momentě, kdy se webový portál tváří jako klasický e-shop a v procesu kontraktace není spotřebitel na fakt, že nejedná s prodejcem, nýbrž pouze se zprostředkovatelem, jasně a srozumitelně upozorněn, není možné podle našeho názoru dojít k jinému závěru, než že jde o překvapivé ujednání. Společnost LUNZO s.r.o. je proto podle našeho názoru, bez ohledu na ustanovení jejích obchodních podmínek, v tomto vztahu prodávajícím.

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Spotřebitelům doporučujeme nakupovat na prověřených e-shopech. E-shop lapert.cz se podle stránek České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/) nachází na seznamu rizikových e-shopů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
28.3.2022 16:11, před 3 měsíci

Dobrý den,

s námi garantovanou lhůtou byla zákaznice seznámena ještě před objednávkou v našich OP. Lhůta nebyla nijak prodloužena.

Zboží je nyní na cestě k zákaznici a může ho očekávat nejdéle do 12.4.2022, tento den uplyne námi garantovaná lhůta. Věříme, že zákaznici bude do tohoto data zboží v pořádku doručeno. Pokud se tak nestane, stačí nás pouze kontaktovat a samozřejmě jí budou vráceny peníze.

V tuto chvíli není možné od smlouvy odstoupit, jelikož je zboží na cestě a z naší strany byly zatím veškeré podmínky dodrženy.

Pokud bude zboží zákaznici doručeno a nebude o něj mít zájem, stačí nás po obdržení zboží kontaktovat a může postupovat dle bodu z našich OP: 5.6. Provozovatel se zavazuje pro případ platně učiněného odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy s Dodavatelem zprostředkovat Kupujícímu u Dodavatele refundaci kupní ceny. V případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy s Dodavatelem, je Kupující povinen ve lhůtě do 5 dní od platného odstoupení sdělit Provozovateli sledovací číslo zásilky, kterou bylo Kupujícím zboží, dodané na základě zprostředkované kupní smlouvy, zasláno zpět Dodavateli. Marným uplynutím této lhůty nárok Kupujícího na zprostředkování refundace ze strany Provozovatele zaniká. Spolu se zprostředkováním refundace kupní ceny od Dodavatele Provozovatel vrátí
Kupujícímu dobrovolně vždy i inkasovanou odměnu za zprostředkovaní tohoto zboží (bez ohledu na nemožnost Kupujícího odstoupit od Smlouvy).

Leona Veselá, Lunzo s. r. o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.3.2022 18:07, před 3 měsíci


Vendula Šaldová

Společnost reaguje přesně ve smyslu, na který jsem si stěžovala.
Už 2. března mi psali, že je zboží v přepravě .

Četla jsem také další jejich odpovědi na tomto webu, všechny jsou stejné, jako když jen kopírují připravený text.

Nezbývá než varovat před nimi další nakupující.

Reakce společnosti

Publikováno
30.3.2022 16:28, před 3 měsíci

Dobrý den,

samozřejmě nás zpoždění Vaší zásilky velice mrzí, ale garantovaná lhůta stále neuplynula a zboží Vám může přijít až do níže zmíněného data.

Věříme, že Vám do této doby bude zboží v pořádku doručeno.

Leona Veselá, Lunzo s. r. o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2022 13:53, před měsícem

Děkujeme společnosti za vyjádření. Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.4.2022 17:52, před měsícem


Vendula Šaldová

Hodnocení:

Komentář: Velmi děkuji dTestu za snahu. Ale společnost má připraveno několik typů odpovědí, které kopíruje stále dokola, a to u všech zhruba padesáti stížností, které jsem našla na tomto webu. Obávám se, že stížnost řešení nemá.