Společnost


Economia, a.s.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5654Platba čísel časopisu dodaných nad rámec objednávky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.01.2015, před 7 lety

Michaela Radová

Znění stížnosti

Dobrý den,

na konci roku 2013 jsem dostala darem roční předplatné časopisu Respekt. V objednávce stálo "objednávám roční předplatné časopisu Respekt na rok 2014
(tedy 1/2014 až 12/2014)". V obchodních podmínkách vydavatelství Economia stojí: "Objednávka je považována za objednávku na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak." a " Vydavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že předplatiteli zašle fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen: doklad) s vyznačenými údaji o předplatném." Na dárcem uhrazené promo faktuře je uvedeno: "Respekt od č. 1/2014 do č. 52/2014".

Přesto, že v objednávce bylo přímo specifikováno období na které je časopis objednáván (1/2014 až 12/2014), tj. nejednalo se dle mého názoru o objednávku na dobu neurčitou, a na promo faktuře bylo vydavatelstvím potvrzeno stejné období bez jakékoliv zmínky o době neurčité, vydavatelství doručování časopisu na konci roku 2014 neukončilo.

Jakmile jsem tuto skutečnost zjistila (po prvním čísle vydaném v lednu 2015, tj. č. 2/2015), neprodleně jsem vydavatelství na jejich chybu upozornila. Přesto, že objednávka byla z naší strany činěna na dobu určitou, vydavatelství, s kterým jménem dárce komunikuji, tvrdí bez bližších argumentů, že z jejich strany se jednalo o předplatné na dobu neurčitou a požaduje uhrazení námi neobjednaných a nevyžádaných, leč vydavatelstvím dodaných čísel časopisu. Na naše argumenty nereagují. Po ukončení předplatného došly dárci dvě faktury, jedna žádá uhrazení předplatného na celý rok 2015, druhá uhrazení dvou doručených čísel časopisu. U faktury na již došlá 2 čísla v doprovodném dopisu stojí: "Vzhledem k tomu, že Vaše současné předplatné brzy skončí, zasíláme Vám
spolu s tímto dopisem také promo fakturu na další období. Jejím uhrazením si zajistíte nepřetržité dodávání tištěných nebo digitálních produktů". Tedy zjevný nesmysl. Obě faktury mají datum vystavení ve stejný den, 12.1.2015, tj. až po té, co jsme vydavatelství na problém upozornila a to údajně předplatné ukončilo.

Prosím o radu jak dále postupovat. Nevidím důvod, proč hradit nevyžádaná čísla časopisu, objednávka byla z naší strany na předplacení časopisu pouze na určité období, zároveň však nechci dárce vystavit hrozbě úroků z prodlení, případně vymáhání dlužné částky ze strany vydavatelství v případě neuhrazení došlých faktur.


Produkt

Roční předplatné časopisu Respekt, 1/2014 - 12/2014


Požadované řešení

Stažení požadavku na uhrazení dvou čísel časopisu, která přišla nad rámec námi učiněné objednávky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2015 16:42, před 7 lety

Pokud byla v objednávce stanovena určitá doba, na kterou je objednána, nelze takovou smlouvu považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

Jestliže bylo předplatné objednáno na dobu určitou, a to na dálku (tedy bez fyzické přítomnosti stran) a podnikatel pokračoval v zasílání zboží i po skončení určené doby, platí podle § 1838 obč. z., že na spotřebitele se ohledně takového zboží hledí jako na poctivého držitele a nemá povinnost podnikateli nic vracet.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2015 10:58, před 7 lety

Spotřebitelka nám sdělila, že stížnost byla se společností úspěšně vyřešena.