Společnost


Meister Ludvík

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#5659Nevyřízená reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 23 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.01.2015, před 6 lety

Petr Semela

Znění stížnosti

23.9.2014 zakoupení mobilního telefonu přes internetový obchod ALLMOBILE.CZ v ceně 6.600,- Kč
Během pár dnů se vyskytla závada telefonu - neslyšitelnost a výpadky hovorů (závada telefonu). Odesláno 6.10.2014 doporučeně na reklamaci. Reklamace zamítnuta - závada se neprojevila 10.10.2014 - zboží doručeno zpět.Bohužel ta samá závada se prokazatelně opakuje. Telefonicky domluvena druhá reklamace. Opětovně zasláno doporučeně dne 22.10.2014 na reklamaci. Dne 24.11.2014 zasláno doporučeně zrušení kupní smlouvy - pošta záměrně nepřebrána. Zasláno e-mailem s upozorněním na porušení §19 odst.3 zákona č.634/1992 Sb a §24 odst.7 v)...Prodávající tvrdí že jsem se nehlásil k vyřízené reklamaci,byla prý 28 den vyřízena.V reklamačním řádu prodejce je uveřejněno: vaše reklamace bude vyřízena v nejbližším termínu. Jestliže bude reklamace oprávněná,opravený výrobek Vám bude bezplatně zaslán zpět.Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona třicetidenní.Prodejce odmítá komunikovat jakým koliv způsobem.Je to prý moje věc a mám se zařídit jak uznám za vhodné. Doposud nemám ani telefon ani vrácené peníze.


Produkt

Samsung Galaxy S4 miniduos, IMEI 3579630561440518 prodejní doklad č. 56845


Požadované řešení

Dle uplynutí marné doby vyřízení reklamace a prokazatelně zaslané zrušené kupní smlouvy po uplynutí 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace žádám o vrácení kupní ceny 6.600,- Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.2.2015 15:09, před 6 lety

Pokud byla reklamace zasílána poštou, měla být stejným způsobem v zákonné lhůtě i vrácena, pokud nebylo dohodnuto jinak. Povinnost spotřebitele informovat o vyřízení reklamace vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 33 Cdo 3228/2009, ve kterém soud vyslovil následující závěr: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady." Pro vznik nároku na odstoupení je také důležité posoudit, zda je reklamace uznána nebo nikoli. Pokud prodávající reklamaci neuznal, soud by se stejně existencí vady zabýval. V tomto případě by bylo nutné posoudit, zda se prodejce vypořádal se zákonnou domněnkou uvedenou v § 2161 odst. 2 občanského zákoníku. Ten stanoví, že vady, které se projevily do 6 měsíců od převzetí věci, existovaly již v okamžiku převzetí. Prodejce se pak odpovědnosti za nesplněnou jakost může zprostit pouze prokázáním opaku. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení např. o nedodržení zásad zacházení s věcí, ale ideálně prokázání opaku znaleckým posudkem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2015 15:03, před 6 lety

Pan Ludvík Meister byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak bude možné řešit pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.