Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:33
Stále v řešení:34
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#56668Pokuta za ukončení smlouvy o dodávce plynu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 29 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.03.2022, před 3 měsíci

Tomáš Sokol

Znění stížnosti

Společnost mi zařídila dodávku plynu od ČED.
Oslovila mě telefonicky, zda se chci zúčastnit aukce energií. Já přijal nabídku a kurýr přijel se smlouvami o této službě. Tedy s mou plnou mocí zařídili výběr i přechod k dodavateli ČED.
Ten 26.12.2021 skončil a přešel jsem do DPI. Našel jsem si jiného dodavatele a společnost mi chce účtovat pokutu 5000 kč za nedodržení smlouvy. Již jsem řešil s vaší právní poradnou Jednací číslo 75362/HH, 75894/PZ. Podle doporučení jsem jim napsal argumentaci dle prvního jednacího čísla, ale společnost trvá na úhradě. Domnívám se, že nemají na pokutu nárok, protože jsem smlouvu nevypověděl ani jsem od ní neodstoupil, jak je uvedeno ve smlouvě o zajištění výhodných dodávek energií smlouva č. CS515695.
Pravděpodobně jediné pochybení z mé strany je, že jsem danou situaci společnosti neoznámil. Tedy neinformoval jsem ji, že vyjednávám o dodávce na energie s novým dodavatelem.


Produkt

Objednávka o zajištění výhodných dodávek energií smlouva č. CS515695


Požadované řešení

V první fázi bych po nich požadoval, aby tuto pokutu stornovali a uznali, že nejsou v právu mi účtovat tuto pokutu.
V druhé fázi jsem ochoten přistoupit na dohodu, že zaplatím 2000kč. Smlouva se společností bude zrušena jak z hlediska budoucího zajištění dodávky plynu, tak i elektřiny. Po těchto zkušenostech a praktikách už nehodlám s touto společností mít žádné smluvní vztahy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2022 08:43, před 3 měsíci

Nevíme, v jakém konkrétním znění smlouvu spotřebitel se společností Česká srovnávací s.r.o. uzavřel, avšak ze smluv uzavíraných mezi Česká srovnávací s.r.o. a jejími klienty, se kterými jsme měli možnost se seznámit, nevyplývá povinnost spotřebitele informovat zprostředkovatele o této specifické situaci - o krachu/ukončení činnosti "vysoutěženého dodavatele", resp. o následném přechodu z režimu DPI (dodavatel poslední instance) k novému dodavateli. Protože se každá smluvní pokuta může vztahovat pouze na porušení smluvních povinností, na tento případ by se nevztahovala (jelikož informační povinnost spotřebitele v rozsahu popsaném výše podle nás vůbec na základě smlouvy nevzniká).

I kdyby však taková smluvní informační povinnost spotřebitele vznikla, je pokuta za její nesplnění podle nás nepřiměřená, neboť je příliš vysoká s ohledem na povinnost, kterou kryje. K nepřiměřeným smluvním pokutám uvádíme, že se k takovým ujednáním nepřihlíží - spotřebitel by ji tak nemusel platit.

K povinnosti platit smluvní pokutu zároveň uvádíme, že v případech, kdy je smluvní pokuta obsažená pouze v obchodních podmínkách, je neúčinná (nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3512/11).

K možnosti výpovědi zprostředkovatelské smlouvy:
Dle novely energetického zákona, účinné od 1.1.2022 může spotřebitel vypovědět smlouvu o zprostředkování bez výpovědní doby a bez jakýchkoliv sankcí ze strany zprostředkovatele (§ 11n písm. a), navíc zprostředkovatelská smlouva automaticky zaniká po uplynutí 12 měsíců od jejího uzavření. Dle vyjádření Energetického regulačního úřadu ze dne 9.1.2022 se výše uvedená ustanovení mohou uplatnit i zpětně, tedy i na smlouvy, které byly uzavřeny před účinností novely.

Dle § 11o energetického zákona navíc lze od smlouvy uzavřené zprostředkovatelem s novým dodavatelem odstoupit kdykoliv do 15 dnů od zahájení dodávky energií.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Další informace je možné získat taktéž na naší bezplatné telefonické poradně na čísle 299 149 009.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.