Společnost


Efteria, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#56842Neúplně vyřízená reklamace baterie VARTA N70

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 2 dny 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.04.2022, před rokem

Karel Novák

Znění stížnosti

Dne 26.11.2021 jsem koupil jako soukromá osoba uvedenou baterii /byla mě prodavačem podle mých požadavků doporučena/.Následně jsem ji využíval jako zálohu a pokoušel so ji využívat jako zdroj pro nezávislé topení Webasto Air k jehož pohonu je předepsáno 40W.Při kratších dobách použití cca 2hod bylo vše v pořádku.Potom přišla těžší zkouška na horách,kdy jsem topil od 03 do 08 a konec vyšla tak,že topení zhaslo,neboť potřebuje napětí které by dotyčná baterie podle tabulek měla být schopna dodávatne ne zhruba 4hod ale nejméně dvakrát tolik.
Dělal jsem ještě nějaké pokusy s výdrží baterie,ale 30.3.2022 jsem odevzdal baterii do firmy v Jesenici u Prahy k reklamaci.
Později jsem se telefonicky a přes email spojil s technikem p.Wágnerem,vysvětlil jsem mu písemě i po telefonu situaci,on slíbil že baterii proměří měl jsem přijet 1.4.2022 pro informace o zkoušce.
Dostavil jsem se okolo 15:00 p.Wágner mě předvedl protokol a graf napěťové zkoušky /zatížení 30 A po dobu jedné hod./.Zkouška podle toho a podle jeho slov dopadla dobře,baterie údajně v pořádku.Baterii jsem tedy převzal zpět i s tím že mi bylo řečeno,že není bobitá.Doma jsem ji dobíjel a následně zkoušel zatížit 30ti ampérama.Po hodině byla baterie vybitá a vzápětí nabíjena nabíječkou Bosch C3,která automaticky nabíjení ukončuje,ale ani po 20 hod se tak nestalo,tak jsem ji vypnul.Normálne jsem nabíjel max.pět hod.
Baterii pokládám za nespolehlivou s neadekvátním úbytkem napětí při zatížení navzdory grafu,který jsem obdržel.
Odvolávám se na zákon,který určuje,že pokud se vada projeví do šesti měsíců od prodeje,je třeba k zamítnutí reklamace odborný posudek,nejlépe od znalce.Potřeboval bych nezávislé posouzení.


Produkt

autobaterie VARTA N70 70 Ah


Požadované řešení

Nezávislé proměření napětí v rozsahu použitelnosti podle dané kapacity při různých stupních zatížení od 40 do 400W ,zhruba po stech watech.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2022 14:18, před rokem

Jak je uvedeno v popisu stížnosti - uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

K požadovanému řešení uvádíme, že nejsme oprávněni testovat tuto baterii. Jak však uvádíme výše, lze se obrátit na soudního znalce, který by měl být v případě úspěchu proplacen společností.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.4.2022 09:33, před rokem

Vážený zákazníku,

reaguji na Vaši stížnost na závěr reklamace autobaterie Varta N70 ze dne 30. 3. 2022. Po přezkoumání stavu věci musím konstatovat, že autobaterie není vadná. U akumulátoru se neprojevují žádné Vámi popsané anomálie. Výsledky všech testů potvrzují, že se jedná o zcela bezvadný akumulátor.
Jak Vás informoval náš technik, byly provedeny následující testy. Kapacitní zkouška s vybíjecím proudem 30A. Tento vybíjecí proud odpovídá přibližně zatížení o výkonu 350W. Zátěž se mění v čase tak, jak postupně klesá napětí při spotřebě náboje z baterie. Toto je vlastnost každého elektrochemického zdroje, tedy akumulátoru. Kapacitní test prokázal, že akumulátor nemá sníženou kapacitu, navzdory opakovanému hlubokému vybíjení, kterým byl vystaven. Opakované hluboké vybíjení není pro startovací akumulátory vhodné. K opakovanému hlubokému vybíjení (tzv. cyklickému vybíjení) slouží trakční akumulátory. Součástí Vašeho spotřebiče (nezávislé topení) by měl být návod k použití a v tomto návodu by měl být výrobcem zařízení předepsán odpovídající akumulátor, dle Vašich požadavků na délku provozu. Tento akumulátor měl být aplikován. Mnoho zákazníků nesprávně kupuje a používá akumulátory pro aplikace, ke kterým nejsou určené. Naši zaměstnanci jsou proškoleni, aby takovýmto situacím pokud možno předcházeli. Jsme odborníci na elektrochemické zdroje. Náš personál se z hlediska odbornosti nezabývá ničím jiným než právě akumulátory. Mohu tedy směle tvrdit, že pro tuto aplikaci bychom Vám tento akumulátor rozhodně nedoporučili. Často se stává, že zákazník dostatečně nebo správně nepopíše požadavek, nebo nezmíní důležité okolnosti. Výkon spotřebiče, dobu vybíjení, a podobně. Podle použití existují 3 základní druhy akumulátorů. Startovací, trakční a staniční (neboli záložní). Pokud jste požadoval startovací akumulátor do vozidla, který bude sloužit také jako zdroj pro napájení zmíněného topení, pak bohužel není příliš prostoru pro doporučení správného typu. Akumulátor musí mít dostatečný výkon pro startování motoru a zároveň napájet topení. Neexistuje ideální řešení, ale nejvhodnější je tzv. DUAL PURPOSE akumulátor. Neboli akumulátor pro dvojitý účel. Tedy jak pro startování, tak pro trakci. Podobnými akumulátory se osazují nákladní vozidla či autobusy. Pokud jste při svém požadavku na doporučení baterie jasně specifikoval, že od ní očekáváte mimo jiné napájení nezávislého topení v řádu několika hodin (trakční využití), pak jsem si 100% jistý, že by Vám nikdo z kolegů v žádném případě nedoporučil čistě startovací akumulátor Varta N70. Z toho jakým způsobem popisujete naše doporučení usuzuji, že jste navštívil prodejnu. V případě, že se mýlím a komunikace byla vzdálená, nebo dokonce písemná, a lze z ní dovodit naše pochybení, prosím poskytněte mi ji. Akumulátor, který nyní za účelem napájení topení používáte je přesto schopný tuto službu poskytovat. Nechápejte to tak, že jiný akumulátor s kapacitou 70Ah by se choval jinak. Doporučuji přečíst návod, který jste dostal k topení a také náš návod, který jste dostal k akumulátoru. Tam se dozvíte důležité informace, jak o akumulátor správně pečovat. Zásadní například je, že jej musíte po každém vybití plně nabít. Nesmíte jej vybíjet hlouběji, než stanovuje norma. Tedy ne více než 80%. To platí především pro trakční akumulátory, hlubší vybíjení akumulátor poškozuje. U startovacích jej poškozuje i méně hluboké vybíjení, které není však žádnou normou stanoveno právě proto, že se u startovacího akumulátoru hluboké vybíjení vůbec nepředpokládá.
Nicméně, také z dalších testů dále vyplývá, že akumulátor je nyní v naprostém pořádku a perfektní kondici. Byl proveden tzv. test vodivosti. Jedná se o elektronické měření schopnosti baterie poskytnout jmenovitý proud uváděný výrobcem. Viz závěr servisního protokolu. Někteří zákazníci zpochybňují testování akumulátoru v laboratorních podmínkách. Proto používáme také třetí stěžejní test, který prověřuje akumulátory 2x bezprostředně po sobě jdoucími zátěžovými testy, které simulují startování. Autobaterie bývají zatížené proudem o stejné hodnotě jako při skutečném startu a doba startování činí nejméně 2 x 10 sekund. Tento test je tedy podobný situaci, kdy je v automobilu nějaká porucha, nefunguje např. přívod paliva, a uživatel namáhá autobaterii několikavteřinovým opakovaným točením startéru. Také v tomto případě uspěl Váš akumulátor na výbornou.
Argumenty, že autobaterie má nějakou vadu, ať už očividnou či skrytou jsou v tomto případě liché. Prosím neurazte se, ale vycházejí pravděpodobně pouze z Vaší neznalosti elektrochemických zdrojů. Tuto neznalost však nelze dohnat přečtením návodu o akumulátorech. Je třeba svěřit svoje požadavky odborníkům spotřebiče, který chcete napájet, anebo respektovat instrukce návodu spotřebiče, vyvarovat se chyb, které ve své stížnosti popisujete. Například je zřejmé, a zmiňuji to již výše, že při používání došlo opakovaně k hlubokému vybití. Na stavy hlubokého vybití nejsou žádné akumulátory navrženy. Prostě a jednoduše se to nesmí stávat. Akumulátor se musí dimenzovat tak, aby jeho kapacita vydržela dostatečně dlouho a s koncem vybíjení měl stále alespoň 20% kapacity. Jinak dochází k poškozování. A hned uvedu další příklad následků. V případě hlubokého vybití dochází u elektrolytu k tzv. stratifikaci, neboli rozvrstvení. To způsobuje, že akumulátor lze pak jen těžko dobít do perfektního stavu. Není to vada, je to vlastnost. Akumulátor má potom sníženou kapacitu, a jeho dalším používáním se amorfní struktura síranu olovnatého na deskách mění na strukturu krystalickou. I když Vám zřejmě tyto pojmy nic neříkají, toto se ve Vašem akumulátoru dělo nebo možná stále děje. Takto zanedbaný akumulátor je třeba profesionálně oživit. Ať již tomu věříte či nikoliv, takto to prostě je. Analogicky lze tuto situaci přirovnat k ojetým pneumatikám. Výrobce nikde neuvádí, že v případě extrémní zátěže, např. jízdou smykem na závodním okruhu dojde k poškození dezénu pneumatiky, protože je to zcela zřejmé a všeobecně známé. Pokud však někdo chce jezdit takovým způsobem, není pak poškozená pneumatika důvodem k reklamaci. U autobaterie je to stejné. My v návodu uvádíme, jak o akumulátor pečovat a jakých chyb se vyvarovat. Akumulátor je vždy součástí většího celku, není to samostatně fungující věc. Je proto potřeba vycházet z návodů výrobků, ve kterém se daný akumulátor používá, případně k aplikacím, ke kterým je určen. Není povinností výrobců akumulátorů popsat všechny možné stavy, které se mohou objevit, protože akumulátor lze použít desítkami různých způsobů. Výrobce ani nepředepisuje jakými způsoby se smí akumulátor používat. Nicméně většina výrobců alespoň základní pravidla poskytuje, a stejně tak my jako distributor dodáváme společně s akumulátory rozšířený návod, kde popisujeme také méně obvyklé stavy, situace a okolnosti.
Závěrem mi dovolte zdůraznit, že si Vás jako zákazníka velmi vážíme. Případná upozornění či hrubé konstatování faktů prosím neberte jako neúctu. Tento spor považujeme pouze za nedorozumění. Akumulátor není v žádném ohledu vadný ani jinak funkčně devalvovaný. V době, kdy jej kolegové otestovali, a před tím řádně dobili, chápejte oživili, měl všechny parametry odpovídající hodnotám, které deklaruje výrobce. Tyto hodnoty jsme uvedli v reklamačním protokolu. Samozřejmě máte právo si námi uvedené skutečnosti ověřit, pokud se rozhodnete kontaktovat nějaké odborné pracoviště. Dovolte mi však skromný úsudek, že vypracovat znalecký posudek na tuto věc je holý nesmysl. Znalecký posudek bude stát vyšší jednotky tisíc, a prokáže u věci za 2.5 tisíce, že je zcela v pořádku. My jsme dostatečně odborné pracoviště, abych mohli svými prostředky objektivně prokázat všechny námi popsané skutečnosti. Pokud se Vy sám budete chtít osobně v naší laboratoři přesvědčit, že hodnoty uvedené v protokolu odpovídají skutečnosti, rádi Vás nebo Vašeho technického zástupce přivítáme u nás na pracovišti. V případě, že rozhodnete jakkoliv jinak, Vaše důvěra v nás přetrvá, pak doporučujeme využít institut ČOI na řešení sporů mimosoudní cestou. Tak jak tuto možnosti zmiňuje také dTest. Průběh je velmi podobný jako při této stížnosti, avšak ČOI jako moderátor sporu bude posuzovat naše vyjádření, a Vám po té doporučí další postup. Samozřejmě se také můžete hned obrátit na odborníka pro znalecký posudek, a pokud tento posudek vyzní ve Váš prospěch, my poneseme všechny související náklady.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 09:33, před rokem

Spotřebitel se ke stížnosti vyjádřil následovně:
-baterie by neměla být cyklicky zatěžována a hluboce /pod 20% kapacity/ vybíjena

-občasné zatížení jako je topení několikrát za zimu při proudu 5A po dobu 10 hod by 70 Ah baterie vydržet a dobře snášet bez úhony podle mého názoru měla, když potom teoreticky zůstává 20Ah, což představuje zhruba 15% kapacity a tabulkově něco pod 12V /poté je třeba samozřejmě co nejdříve dobíjet/

Když dovolíte, nežádal jsem o návod k použití baterie, ale o odpověď na otázku, zda by měla daná baterie shora uvedené podmínky zvládat či nikoliv. Karel Novák

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 09:40, před rokem

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby mohla na vyjádření spotřebitele reagovat.

Jak je zmíněno v našem úvodním vyjádření a také v závěru vyjádření společnosti, může se spotřebitel s rozporováním reklamace obrátit na soudního znalce (www.dtest.cz/soudni-znalci, více informací viz výše). Pro jistotu uvádíme, že náklady posudku lze po společnosti požadovat pouze v případě, kdy by posudek nebyl v souladu s vyjádřením společnosti a reklamace by tak nebyla vyřízena "řádně". Stejně tak je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci, avšak vzhledem ke skutkovému stavu se domníváme, že by byl i v tomto případě potřeba znalecký posudek.

Reakce společnosti

Publikováno
20.4.2022 09:18, před rokem

Dobrý den,

z toho co jste napsal bohužel vyplývá, baterie byla a bude cyklicky zatěžována. Pokud tomu říkáte jinak, nic se na tom nezmění. Baterie není pro tento účel navržena. Je navržena pro mělké cykly, pro starty motoru, kde nedochází k vybíjení desítek procent kapacity, nýbrž pouze nižších jednotek procent.

Olověný elektrochemický zdroj nefunguje jako kondenzátor (kapacitor). Ty výpočty, které se snažíte aplikovat, nesedí. Kapacita autobaterie je udávána ve 20 hodinovém režimu. Tzn. že 70Ah akumulátor, který je vybíjen proudem 70A nemá vydržet 1 hodinu, jak obvykle veřejnost mylně předpokládá, ale dramaticky méně. Možná uvedu následující informaci nadbytečně a Vy mi napíšete, že jste o ni nežádal, ale vězte, že v případě vybíjení proudem 1C (tedy ve Vašem případě 70A) bude akumulátor vybitý již po zhruba 37 minutách. Tedy něco málo přes půl hodiny. U startovacích akumulátorů se klade důraz na startovací schopnost, krátkodobé vybíjení velkými proudy, nikoliv na kapacitu. Zdůrazňuji, že tento systém platí u všech výrobců autobaterií, a u všech typů na trhu, ne jen u tohoto typu. Kapacity se obvykle udávají ve 20 hodinovém režimu, dále pak v 10 hodinovém nejčastěji pro motobaterie, 5 hodinovém pro průmyslové trakce a zřídka kdy také ve 100 hodinovém. Lithiové baterie mají obvykle kapacitu uváděnou v 1 hodinovém režimu. Tedy např. 70Ah při vybíjení proudem 70A vydrží 1 hodinu.
Způsob jakým baterii používáte, nebude snášet bez úhony. S každým aplikovaným cyklem se bude více a více opotřebovávat, poškozovat. Důvod je hluboké vybíjení a nedostatečné dobíjení. Hluboce vybitý akumulátor vyžaduje intenzivnější dobíjení za účelem účinného odstranění sulfátu z aktivních hmot. V opačném případě degraduje. Dále může vzniknout jev rozvrstvení elektrolytu, záleží na hloubce vybití, ale to už se opakuji – viz předchozí reakce.
Pro shrnutí. Žádáte-li odpověď na otázku zda by měla Vaše autobaterie zvládnout dlouhodobě a opakovaně vybíjení proudem 5A po dobu 10 hodin, odpověď zní ne. Jednou, dvakrát i desetkrát ano, za předpokladu správného a dostatečného dobíjení, ale půjde to s ní pokaždé z kopce. A nakonec to již nezvládne. Norma, která stanovuje maximální hloubku 80% pro vybíjení olověných akumulátorů je stanovená pro staniční a trakční akumulátory. Nelze tedy předpokládat, že bude stejně fungovat i u startovacích akumulátorů. Samozřejmě, pokud už k hlubokému vybíjení dochází, je lepší vybíjet pouze do 80% hloubky místo totálního vybití.
A na závěr ještě malá oprava a jedna rada. 20Ah ze 70Ah není 15%, ale přibližně 28%. Přesto hloubka vybíjení není 100 – 28, tedy 72%, protože tento výpočet nelze aplikovat pro elektrochemický zdroj ve 20 hodinovém režimu, jak jsme si popsali výše. Při vybíjení proudem 5A akumulátor o kapacitě 70Ah (20HR) jde zhruba o hloubku 77 až 81%. Přesný údaj lze zjistit pouze vybíjecím testem. A rada zní, pokud budete tímto způsobem akumulátor vybíjet, pořiďte si nabíječku, která disponuje rekondiční nabíjecí funkcí. Z naší nabídky např. CTEK, funkce zvaná Recond. Nabíjí na vyšší napětí a tím lépe odstraní jak sulfataci, tak rozvrstvení elektrolytu. Touto funkcí disponují také nabíječky značky Victron. Samozřejmě ani nabíjení tímto způsobem není bez následků. Dochází k většímu namáhání aktivních hmot, tzn. opotřebení, a následnému proformování elektrod, tedy postupnému oddělení aktivní hmoty od mřížky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2022 16:44, před rokem

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby se mohla vyjádřit k reakci spotřebitele (viz níže).

Spotřebitel se k reakci společnosti vyjádřil následovně:
"Dobrý den, děkuji za rychlou reakci. Chtěl bych říci, že potíž je asi v určení mezí. Operujete teorií, ale chybí konkrétní hodnoty. Abychom se dohodli, musel byste přesně zadat:

-při stavu, kdy je baterie koupena před necelým půlrokem, má 70Ah, zatíží se zhruba 45 W tj. okolo 4 A, měří se čas a pokles napětí, jaké jsou meze, resp. jak by měla vypadat mezní křivka vybíjení? /návrat k úvodu-viz. příloha/ Samozřejmě s respektem k dodržení neškodné hloubky vybití.

Ještě jednou: jaké jsou mezní hodnoty vybíjení přidaných podmínkách, aby se dal akumulátor označit jako dobrý či nikoliv?

Karel Novák"

Reakce společnosti

Publikováno
28.4.2022 08:18, před rokem

Dobrý den,

výrobce akumulátoru neuvádí mezní hodnoty. Jedná se o tak variabilní škálu, že taková tabulka by obsahovala stovky hodnot. Navíc, jak již bylo několikrát řečeno, jedná se o startovací akumulátor kde se předpokládají mělké hloubky vybíjení. Lze pouze vycházet ze skutečnosti, že se jedná o 70Ah akumulátor s kapacitou udávanou ve 20 hodinovém režimu. Z toho lze dopočítat, že 100% kapacity odpovídá vybíjení proudem 3.5A po dobu 20 hodin. Toto jsou tedy mezní hodnoty pro nový akumulátor. A dále platí, že pokud zákazník začne akumulátor používat, nelze již vnímat tyto vlastnosti jako trvale platné. Jde totiž o to, že nesprávným používáním či manipulací lze akumulátor poškodit již během několika hodin, dnů či týdnů provozu. Tím netvrdím, že toto je Váš případ, jen dávám do souvislostí čas a měnící se vlastnosti baterie. Příklad z praxe. Zákazník si odveze akumulátor a nainstaluje jej do vozidla. Vozidlo má poškozený regulátor napětí u alternátoru. Tím způsobí, že alternátor přebíjí akumulátor o několik voltů. Dochází k masivní elektrolýze a tím i k úbytku elektrolytu (roztoku kyseliny sírové a vody). Po 3 týdnech dodá akumulátor na reklamaci. Při testech se ukáže významný úbytek hmotnosti, způsobený ubytkem elektrolytu. Při kapacitní zkoušce dosáhne akumulátor 55% jmenovité hodnoty. Jedná se sice o pouze 3 týdny starý akumulátor, ale poškozený natolik, že se doporučuje výměna. Zákazník může protestovat, ale důkazy v případě makroskopické analýzy vnitřních konstrukčních prvků potvrdí poškození desek a ubytek vlivem masivní elektrolýzy, při které dochází k úniku vodíku a kyslíku (H2 a O, neboli uniká voda). Elektrolyt je silně zahuštěný. Nelze argumentovat, že v tomto stavu již byl akumulátor pořízen. V takovém stavu nelze akumulátor pořídit. Neexistuje náhoda ani situace, díky které by se nový akumulátor výrobní vadou ocitl v takovém stavu. V případě, že zákazník bude i nadále argumentovat, že akumulátor musí vydržet několik let, a že záruční doba je nejméně dva roky, a kapacita že nemůže klesnout za 3 týdny na polovinu, tak bohužel ve sporu neuspěje. Důkazy jsou snadno dostupné a elektrochemické procesy vzniklé nesprávným používáním snadno vyvrátí jakékoliv alternativní teze. Ve složitějších případech by musel být proveden mikroskopický chemický rozbor. Chci tím říci, že pouze u nového a nepoužitého akumulátoru se lze dovolávat jmenovitých měřitelných hodnot.
Samozřejmě, ve většině případů se uživatelům nepodaří poškodit akumulátor tak, že by byl dále nepoužitelný. Takových případů evidujeme pouze jednotky ročně. Obvykle přepólované akumulátory a následující zkrat článku. Nebo mechanické poškození vlivem pádu, atd. Ve Vašem případě došlo pouze k vytvoření amorfní sulfatace a rozvrstvení elektrolytu. Oba tyto defekty byly odstraněny oživovacím dobíjením a je mi známo, že po kapacitním testu vykázal akumulátor více než 100% kapacity. Takže byl prakticky jako nový, když jsme Vám jej vraceli. Pokud byste si chtěl tuto skutečnost ověřit, je třeba akumulátor opět plně dobít, a to kvalitně a úplně. Pokud byl mezitím opět hluboce vybit, pak to pravděpodobně nedokážete. Pokud ne, tak potom použijte spotřebič s konstantní zátěží 3.5A a vybíjejte 20 hodin. Tím si sám nezávisle ověříte kapacitu svého akumulátoru.

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.5.2022 18:59, před rokem


Karel Novák

Dobrý den, odvolávám se na můj poslední email ze dne 4.5.2022 v němž vyjadřuji přesvědčení, že fa.EFTERIA zamlčuje některé důležité parametry a v jehož příloze jsem uvedl znění paragrafu zákona 634/1992 Sb., který ukládá povinnost prodejce zákazníka s parametry baterie detailně seznamovat. Doufám, že bude zmíněný email Vámi též uveden. Děkuji Vám za spolupráci, Novák

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.5.2022 10:09, před rokem

Děkujeme stranám za součinnost i za to, že mezi nimi dochází k vyjasňování skutkového stavu věci.

Přesto je zřejmé, že dosavadní řešení stížnosti nepřineslo zatím žádný výrazný posun. Proto stížnost přeřazujeme na společnost, abychom ji požádali o jednoduché, ve dvou větách vyjádřené stanovisko vůči řešení, které požaduje spotřebitel.

Nedojde-li k přijetí požadavku spotřebitele, nebo k nabídce jiného smírného způsobu řešení, budeme nuceni stížnost uzavřít.

Reakce společnosti

Publikováno
17.5.2022 16:58, před rokem

Obvinění ze strany zákazníka, že naše společnost zamlčuje důležité parametry výrobku, důrazně odmítáme. Ze strany zákazníka se jedná pouze o nepodloženou domněnku, která hraničí s urážkou našeho dobrého jména. Výrobcem předmětného produktu je společnost Clarios, která poskytuje veškeré informace o svých výrobcích zcela veřejně. Není nic snazšího než navštívit webové stránky výrobce, nebo kontaktovat obchodního zástupce společnosti Clarios v ČR pro získání více informací.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.7.2022 14:02, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.7.2022 16:58, před rokem


Karel Novák

Dobrý den, dobral jsem se poznatku, že hraničním stavem baterie během záruky je tzv.SoH což představuje hodnotu 80ti% nominální kapacity.Při reklamaci byla naměřena zátěžová křivka, z níž lze odvodit max.kapacitu, jíž je baterie za určitých podmínek schopna dosáhnout /protokol o zkoušce a vyhodnocení grafu jsem žel nedostal/.Později jsem došel k hodnotě 73%,přičemž by baterii podle všeho bylo možné reklamovat. Obeslal jsem emailem s těmito informacemi technika Efterie se kterým jsem řešil reklamaci a momentálně čekám na jeho odpověď. Děkuji za spolupráci, Novák

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2022 16:54, před rokem

Děkujeme stranám za dosavadní součinnost.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby bylo možné sdělit výsledek jednání s reklamačním technikem.

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.7.2022 20:08, před rokem


Karel Novák

Nechápu postup, děkuji za vysvětlení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.7.2022 12:00, před rokem

Postup je takový, že poradce dTestu přeřadil na spotřebitele stížnost poté, co spotřebitel uvedl, že komunikuje přes e-mail s reklamačním technikem. Po skončení komunikace může spotřebitel sdělit výsledek jednání.

Služba VašeStížnosti.cz slouží ke smírnému řešení sporů a bohužel nemáme nástroje k tomu, abychom spory mohli vyřizovat autoritativně a závazně. Takové oprávnění má pouze civilní soud. Pokud se tedy strany prostřednictvím námi "moderované" diskuze nedomluví na smírném řešení, musí se jedna ze stran obrátit na soud.

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.7.2022 13:08, před rokem


Karel Novák

Dobrý den,23.6.22 jsem obeslal technika Efterie emailem s novými poznatky a požadavky na doplnění dokumentace ke zkouškám,které při reklamaci provedl.Technik ohlásil,že je do konce června na dovolené.Na začátku července jsem se ještě emailem připomenul a teď čekám na odpověď.Děkuji za podporu,Novák

Reakce společnosti

Publikováno
18.7.2022 12:31, před rokem

Vážený pane Nováku,

Vaše reklamace, kterou prostřednictvím dTestu a ČOI řešíte již také s naším technickým ředitelem, panem Krejčíkem, byla posouzena správně. Na Vaši žádost a nad rámec našich zákonných povinností jsme Vám předali interní informace o průběhu testování reklamované autobaterie. Z reklamačního protokolu a také z grafu, který jste obdržel vyplývá, že kapacita akumulátoru dosáhla 115%. SOH tedy o 15% vyšší než je nominální stav. Autobaterie, přestože byla dodána v horším stavu, Vám byla zpět předána opět perfektně funkční s maximální možnou kapacitou.

Váš závěr ohledně hranice 80% SOH je mylný. Žádná taková hranice stanovena není. Ani obecně, ani výrobcem. Mýlíte se také ve výpočtu. Autobaterie má jmenovitou kapacitu 70Ah. Již Vám bylo vysvětleno, že tato kapacita je udávána v 20 hodinovém režimu. Můžete ověřit u výrobce (Clarios, Česká Lípa). Elementární test, kterým byste získal informaci o aktuální kapacitě je tedy vybíjení baterie konstantním proudem 3.5A po dobu 20 hodin. 20 * 3.5A = 70Ah. Pokud by vybíjení trvalo déle až do konečného napětí 1.6V na článek, neboli 9.6V, tak veškerý čas nad 20 hodin by znamenal vyšší kapacitu nad 100% té jmenovité. Např. pokud bude autobaterie dodávat 3.5A po dobu 22 hodin, pak je její kapacita 110%, atd. Mýlí se každý, kdo si spočítá, že 70Ah = vybíjení 70A proudem po dobu 1 hodiny. Takto není u autobaterií kapacita udávána! Již bylo taktéž vysvětleno v předchozí komunikaci. Kapacita olověných baterií se vždy udává ve vztahu k definovanému časovému rozmezí. Např. motobaterie se udávají v 10 hodinovém režimu. Autobaterie ve 20 hodinovém režimu. Průmyslové trakční baterie v 5 hodinovém režimu, atd. Pokud tedy testujeme autobaterii 70Ah/20H proudem vyšším než 3.5A, je třeba přepočet. Nezlobte se, že nebudu pokračovat. Je zřejmé, že navzdory předchozímu vysvětlení se stále držíte své mylné teorie, a tudíž se dovoláváte revize závěru reklamace zbytečně.

A dovolte prosím ještě jedno přátelské vysvětlení na závěr. Obávám se totiž, že naše komunikace tímto vysvětlením ještě nekončí. Vaše nedůvěra v námi poskytované informace je bohužel asi hluboce zakořeněná. Vy jste svou teorii o vadné či bezvadné autobaterii vystavěl na argumentu SOH. Tedy, pokud z baterie nelze vyčerpat více energii nad jakousi hranici 80% jmenovité kapacity, pak ji Vy považujete za vadnou. Nejenže tato hranice není stanovena, ale startovací baterie je z podstaty věci spotřební materiál. I pokud byste tuto hranici snížil na 50%, tak nic takového není pro posouzení určující. Tato hodnota by se musela stanovit v čase a pro předem definované provozní podmínky. Pokud totiž autobaterii použijete nevhodně, a tím ji poškodíte, projeví se toto poškození právě na kapacitě. Typicky opakované nedostatečné dobíjení nebo opakované hluboké vybíjení. Také již bylo řečeno, že v takovém případě dochází k degradaci kapacity, nebudu již znovu vysvětlovat proč. Jedná se pak o sníženou kapacitu poškozením, nikoli výrobní vadou. Viz dřívější příklad s ojetou pneumatikou.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem,
Miloš Krejčík

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.9.2022 14:48, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.