Společnost


Fource Entertainment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#56843Zrušení koncertu - neinformování

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 14 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.04.2022, před 10 měsíci

Petr Hrtús

Znění stížnosti

Dobrý den,
včera (4. 4. 2022) se nám stala nepříjemnost, že jsme (já a manželka) jeli z Frýdku-Místku do Prahy na koncert kapely Pentatonix, který byl ovšem zrušen, resp. přesunut na květen příštího roku. Tuto informaci mi však předem nikdo nesdělil. Vstupenky jsem zakoupil v květnu 2021 přes zprostředkovatele - společnost ticketportal.cz. Vstupenky jsem zakoupil online, tzn. s povinným zadáním emailové adresy. Zrušení koncertu jsme se bohužel dověděli až od pořadatele při vstupu do O2 arény, kde se měl koncert konat. Absolvovali jsme tedy cestu z FM do Prahy a zpět, museli si zařídit dovolenou v zaměstnání, sehnat hlídání dětí a nakonec "zbytečně".
Chci se tedy i prostřednictvím těchto Vašich služeb tázat, zda má prodejce, resp. pořadatel, povinnost informovat kupujícího vstupenek o zrušení/změně termínu konání akce. I při letmém prohledávání webu (přes google vyhledávač) není zcela zřejmé, že se termín koncertu přesouvá. Infomaci jsem dnes našel na webu ticketportalu.cz, ovšem, dalo mi zabrat, abych ji vůbec dohledal. Ovšem, informace, o které víte, se hledá snáze než informace, o které nevíte a ani vás "nenapadne".
Máme v tomto případě nárok na nějakou kompenzaci za ušlé náklady, čas, apod.? Nechce se mi věřit, že by v takovémto případě byl prodejce/pořaatel "z obliga" a veškerou zodpovědnost by přesunul na kupujícího. Navíc v případě podobně velkých nelaciných akcí.
Děkuji.


Produkt

neeinformování o změně termínu koncertu Pentatonix


Požadované řešení

Min. požaduji kompenzaci za ušlé náklady na dopravu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2022 14:40, před 10 měsíci

Domníváme se, že v uvedeném případě došlo k pochybení pořadatele - z tohoto důvodu jsme označili za subjekt společnost Fource Entertainment s.r.o. Zprostředkovatel totiž splnil svou povinnost tím, že spotřebiteli zajistil vstupenky a pořadateli uhradil jejich cenu.

Jestliže pořadatel na odložení akce řádně neupozornil (ideálně právě e-mailem, kam došly vstupenky) a spotřebitel tak při běžné kontrole nemohl přijít na skutečnost, že byla akce odložena, měl by mít nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů. Ve spotřebitelském právu lze analogicky využít předpisů pracovního práva - zde by se jednalo konkrétně o vyhlášku č. 511/2021 Sb., která v § 1 písm. b) uvádí, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč. Co se týká vyčíslení samotného času, domníváme se, že je těžko vyčíslitelný a prokazatelný, což by u žádosti o náhradu mohl být problém.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 10:08, před 10 měsíci

Společnost nás informovala prostřednictvím e-mailové komunikace a sdělila nám k případu následující:

"Po Vašem upozornění jsme kontaktovali prodejce vstupenek, kterého pan Hrtús uvedl, firmu Ticketportal. Ta však v držitelích vstupenek na koncert Pentatonix nikoho s takovým jménem nebo emailem neeviduje, nejsme proto schopni ověřit, zda pan Hrtús případný email obdržel nebo otevřel. V momentě změny termínu koncertu jsme kontaktovali podporu Ticketportalu, aby všechny držitele vstupenek kontaktovala a změnu oznámila. Kvůli GDPR a nastavení smluvních podmínek nemůžeme zákazníky Ticketportalu kontaktovat přímo a musíme využít jejich služeb. K rozeslání emailu došlo 27. dubna 2021 jak nám dnes bylo potvrzeno firmou Ticketportal. Nad rámec zákonných povinností a povinností vyplívajících z kupní smlouvy jsme také dali všem držitelům dvouměsíční možnost vstupenky vrátit.

Změnu termínu jsme ohlásili i tiskovou zprávou v médiích (odesláno 27. 4. 2021 17:45, publikováno například zde: https://musicserver.cz/clanek/67737/pentatonix-presouvaji-prazske-vystoupeni-na-rok-2023-nove-terminy-znaji-i-dalsi-koncerty/), novinkou na našem webu (https://fource.cz/cs/news/pentatonix-prijedou-pristi-rok/), postem na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Je nám líto, že pan Hrtús jel na koncert zbytečně, ale využili jsme všechny možnosti jak všechny držitele vstupenek. Vždy se snažíme přistupovat k našim zákazníků velmi nadstandardně a individuálně jak vidíte z popisu všech kroků, které jsme učinili. Pan Hrtús nás se svým problémem nekontaktoval a nemohli jsme na něj proto reagovat.

Hezký den

***

Fource Entertainment

www.fource.cz | www.fource.pl"

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.4.2022 12:39, před 10 měsíci


Petr Hrtús

Dobrý den,

velice Vám děkuji za zprostředkování kontaktu s pořadatelem odloženého koncertu kapely PENTATONIX. Nejsem v těchto záležitostech zběhlý, tudíž mě nenapadlo kontaktovat přímo pořadatele, nýbrž "pouze" prodejce vstupenky a také Vás (dTest-Vasestiznosti.cz).
Ticketportal.cz, u něhož jsem si vstupenky zakoupil, mi zaslal dne 6. 4. 2022 reakci na mou stížnost ze dne 5. 4. 2022 o neupozornění na změnu termínu koncertu. Cit. z emailu: "Dobrý den, omlouvám se Vám za způsobené komplikace, nicméně podle našich Obchodních podmínek je zákazník povinen si případné změny termínů sám hlídat. Pokud si vstupenky přejete vrátit, můžete tak do 7. 6. 2022 učinit. Pokud jste je zakoupil na prodejním místě, vraťte je, prosím, tam. Pokud jste je zakoupil on-line, využijte, prosím, tento formulář.
S přáním pěkného dne Ivana Kudry, Zákaznická podpora Ticketportal.

Co jsem ovšem zjistil z reakce pořadatele (Fource) - viz. výše, je to, že prodejce vstupenek - ticketportal.cz, prodával vstupenky na termín 4. 4. 2022 i po datu, kdy měla být rozeslána informace o přeložení termínu koncertu na rok 2023. Mohu doložit kopii emailu od ticketportalu s potvrzením úhrady ceny 2ks vstupenek na termín koncertu 4. 4. 2022, a to ze dne 25. 5. 2021!!! Z toho vyplývá, že mi ticketportal nemohl zaslat informaci o přeložení koncertu, kterou zasílal (dle pořadatele Fource) dne 27. 4. 2021.
Platbu i potvrzení o úhradě z ticketportalu (z něhož je mj. zřejmé, že emilový kontakt na mě ticketportal má), mohu doložit.

Omlouvám se, že jsem neoslovil nejprve přímo pořadatele (Fource). Měl jsem za to, že povinnost kontaktovat mě by měl mít prodejce, tedy ticketportal. Pořadatele jsem do "stížnosti" uvedl pro upřesnění.

Děkuji.
Petr Hrtús

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2022 17:35, před 10 měsíci

Stížnost přeřazujeme zpět na spotřebitele, aby mohl doplnit níže uvedené informace.

Žádáme spotřebitele o uvedení čísla vstupenek, případně přiložení přílohy se vstupenkou/QR kódem apod., aby společnost mohla identifikovat konkrétního zákazníka.

Jestliže tak spotřebitel učiní, žádáme následně společnost o vyjádření, proč tento konkrétní zákazník nebyl o změně informován, jestliže se tak opravdu nestalo. Domníváme se, že povinnost o informování jde v tomto případě za pořadatelem, který je zodpovědný za předání této informace všem zákazníkům.

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.4.2022 22:22, před 9 měsíci


Petr Hrtús

Zde přikládám scan vstupenek.
PH
PH

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2022 11:49, před 3 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.