Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:33
Stále v řešení:34
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#56857Výpověď

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.04.2022, před 3 měsíci

Vladimír Břínek

Znění stížnosti

výpověď smlouvy


Požadované řešení

výpověď smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2022 16:13, před 3 měsíci

Dle novely energetického zákona, účinné od 1.1.2022 může spotřebitel vypovědět smlouvu o zprostředkování bez výpovědní doby a bez jakýchkoliv sankcí ze strany zprostředkovatele (§ 11n písm. a), navíc zprostředkovatelská smlouva automaticky zaniká po uplynutí 12 měsíců od jejího uzavření. Dle vyjádření Energetického regulačního úřadu ze dne 9.1.2022 se výše uvedená ustanovení mohou uplatnit i zpětně, tedy i na smlouvy, které byly uzavřeny před účinností novely.

Dle § 11o energetického zákona navíc lze od smlouvy uzavřené zprostředkovatelem s novým dodavatelem odstoupit kdykoliv do 15 dnů od zahájení dodávky energií.

Výpověď smlouvy musí být zaslána přímo zprostředkovateli a obsahovat podstatné náležitosti (identifikace spotřebitele, zprostředkovatele apod.).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Další informace je možné získat taktéž na naší bezplatné telefonické poradně na čísle 299 149 009.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.