Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:77
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#56963nový iPhone 4S po 3 týdnech "zemřel"

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 10 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.04.2022, před 8 měsíci

Marie Velíková

Znění stížnosti

Přes e-shop Alphaelectronics (na dodacím listu je též System Centre s.r.o.) jsem dceři koupila iPhone 4S. Měl být bazarový, ale paní mi den po objednávce volala, že mají skladem i úplně nový a jen o 150 Kč dražší, jestli bych nechtěla raději ten (za 1350 Kč). Tak jsem souhlasila. Ještě odpoledne jej přivezl kurýr (doprava zdarma). Telefon zpočátku fungoval, a tak, i když jsem měla o jeho novotě silné pochybnosti, jsem jej bohužel nevrátila. A od včerejška už nejde ani zapnout. Tak budu řešit reklamaci.


Produkt

Apple iPhone 4S 8GB bílý


Požadované řešení

Vrácení peněz v plné výši.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 08:00, před 8 měsíci

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
22.6.2022 11:14, před 6 měsíci

Dobrý den,

u tohoto případu potvrzujeme, že jde skutečně o reálného zákazníka, na rozdíl od řady dalších, kteří na tomto portálu píšou "stížnost", ale dle jména u nás nic nezakoupili a následně s nimi komunikace ustává. Příslušnou reklamaci evidujeme jako uzavřenou vrácením peněz a věříme, že nám do budoucna zachováte přízeň.

INFORMACE PRO PŘÍPADNÉ REKLAMUJÍCÍ: Na tomto portálu nám bohužel ve velkém množství případů píšou lidé, které dle jména v objednávkách nelze vůbec najít a následně se po naší reakci na "stížnost" ani neozvou. Nevíme, kdo takové zprávy píše a ani nevíme, co s takovou situací dělat, ale všem, kdo potřebují řešit skutečný problém, jsme samozřejmě k dispozici. Pokud tedy od nás máte zboží, není problém napsat na e-mail uvedený na faktuře nebo v potvrzení objednávky a spojit se s námi, což je nejrychlejší cesta. Reklamační postup, případně postup pro odstoupení od smlouvy, je u nás naprosto standardní a odpovídáme běžně v pracovní době během několika hodin, nejpozději do druhého dne.

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.6.2022 22:34, před 6 měsíci


Marie Velíková

Hodnocení:

Komentář: Společnost na reklamaci reagovala dobře, mé počáteční obavy se nenaplnily.