Společnost


SLUGGERIA a.s.

Počet nahlášených stížností:68
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#56990Neuznaná reklamace mikrovlnky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2022, před 3 měsíci

Libor Paulus

Znění stížnosti

Dobrý den
Dne 19.12.2022 jsme v Planeu v Týně nad Vltavou koupily mikrovlnku. Dne 27.3.2022 jsme mikrovlnku šli reklamovat, protože začala vydávat hlasité zvuky (jiskření, chrčení) a bylo cítit zápach spáleniny.
Dne 13.4.22 jsme si jeli mikrovlnku vyzvednout s tím, že reklamace uznána nebyla, protože k poškození došlo v důsledku nesprávného použití kdy ohřívané jídlo nebylo přikryté poklopem a v důsledku toho se jídlo dostalo na dráty a nějakou destičku kde se teď vypaluje. (to je vyjádření servisu). Možno opravit za peníze. Nejsem si vědom, že by jsme nepoužili poklop ale i kdyby nemůže přeci dojít k tomu že zbytky jídla se dostanou někam do elektroinstalace kde to teď laicky řečeno hoří. V návodu rovněž není uvedeno že se musí používat poklop jinak dojde k nefunkčnosti výrobku. Stále spadám do 6 měsíců od koupi výrobku. Poradíte mi co s tím. Jde mi o princip. Výrobek jsme zatím nevyzvedli ponechali ho na prodejně kde nám odmítli dát i vyjádření servisu se slovy bez toho se s námi můžete soudit jak chcete. To už je příliš. Děkuji Paulus.


Produkt

PMD 203G B Mikrovlnná trouba + gril Philco EAN: 8590669307050


Požadované řešení

Oprava zboží, výměna nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 11:28, před 2 měsíci

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.


K chybějícímu vyjádření servisu:
Dle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Jestliže tak neučinil, dopustil se podle § 24 odst. 7 písm. v) stejného zákona přestupku za který může obdržet pokutu až ve výši 3 000 000 Kč [dle § 24 odst. 17 písm. d) stejného zákona].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
19.4.2022 11:40, před 2 měsíci

Dobrý den,
podle popisu zákazníka se jedná o propálení ochranného tukového štítku. Tento štítek zajišťuje odstínění mikrovln od vnitřního prostoru trouby. Pokud dojde k jeho poškození, mikrovly prochází do vnitřního prostoru trouby a způsobují popisované jiskření. Tukový štítek je nejčastěji poškozen v důsledku znečištění. Na něm usazené tuky nebo zbytky připravovaných potravin se rozpalují při každém dalším ohřevu, až dojde k propálení tohoto štítku. Pokud tedy vnitřní prostor trouby, včetně ochranného štítku, není čištěn, dojde k uvedenému poškození.
Nejedná se v žádném případě o to, že by se tuky dostaly na "nějaké dráty". V daném případě je pouze potřeba vše řádně očistit a vyměnit ochranný štítek za nový.
Miroslav Vácha
After-sales quality manager
FAST ČR, a.s.

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.4.2022 12:10, před 2 měsíci


Libor Paulus

Dobrý den
Nevím jestli si myslíte, že mikrovlnku nečistíme tak jste na omylu. Já jsem popsal pouze to co mi řekli na prodejně, protože že si ji nevyzvedneme tak nám odmítli dát vyjádření servisu. Takže prosím nenazývejte popis zákazníka ale popis vašeho servisu.
Znova opakuji nejsem si vědom že by mikrovlnná trouba byla znečištěna a že by v důsledku toho došlo k nějakému propálení štítku. Mikrovlnku používáme cca asi 20let a ještě se nám to nestalo. Vyjádření pěkné ale znova opakuji co s tím? Neuznanou reklamaci odmítám.
Hezký den Paulus

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2022 17:09, před 2 měsíci

Stížnost přeřazujeme zpět na spotřebitele, aby mohl informovat o dalším vývoji případu (např. o výsledku znaleckého posudku).

Jak jsme již zmínili v předchozím vyjádření, spotřebitel má možnost rozporovat zamítnutou reklamaci na základě znaleckého posudku. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Z tohoto důvodu tedy doporučujeme si reklamované zboží vyzvednout, neboť jinak nebude možné znalecký posudek k rozporování reklamace využít. Zároveň vyzvednutí považujeme za vhodné i z toho důvodu, aby prodávajícímu nevznikly zbytečné náklady spojené s uskladněním, které by mohl po spotřebiteli následně požadovat.

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.5.2022 21:19, před měsícem


Libor Paulus

reklamace neuznaná budu řešit znaleckým posudkem.

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2022 09:28, před měsícem

Dobrý den, rád bych reagoval na vaši zprávu napsanou před 29 dny. Nevycházel jsem z popisu servisu, ale z vašeho popisu projevu symptomů na přístroji. Můžete mi věřit, že v oboru domácích spotřebičů pracuji již velmi dlouho a váš popis příznaků je typický právě pro mnou uvedené skutečnosti. Netvrdil jsem, že přístroj nečistíte, ale tato část je při běžném umístění na kuchyňské lince trochu mimo standardní zorný úhled pohledu uživatele.
V návodu k obsluze je uvedeno, že zbytky potravim musí být z MW trouby odstraněny, aby se předešlo poškození trouby nebo jejího povrchu. V tomto případě došlo k propálení ochranného štítku, který slouží k ochraně magnetronu (vysílači mikrovln) právě před prskajícím tukem a drobnýi kousky potravin.
V tomto případě musím trvat na svém předchozím stanovisku a souhlasit s vyjádřením servisu ke vzniku vady.
Miroslav Vácha

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.6.2022 08:36, před 13 dny


Libor Paulus

Dobrý den
Společnost mikrovlnku opravila prý v rámci dobrých vztahu, reklamaci neuznala ale i tak děkuji moc.

Reakce společnosti

Publikováno
22.6.2022 13:29, před 6 dny

Dobrý den, ano, provedli jsme opravu bezplatně nad rámec záruky. Chceme, aby zákazník byl spokojený s našimi výrobky a věříme, že do budoucna se vyhne takovémuto problému.
Případ považujeme za uzavřený.
Miroslav Vácha

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2022 15:36, před 6 dny

S ohledem na výše uvedená vyjádření stížnost uzavíráme s dosažením dohody. Děkujeme stranám za součinnost.

Jednání společnosti lze vyložit jako faktické uznání reklamace. To může hrát roli například v případě opakované vady - po dvou uznaných reklamacích lze společně s třetí reklamací požadovat odstoupení od smlouvy, kterému je podnikatel v případě uznání třetí reklamace povinen vyhovět.