Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2775
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 507 stížnostech.

#56994Neoprávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2022, před 4 měsíci

Ludmila Dostálová

Znění stížnosti

Dobrý den,také já řeším problém s touto agenturou,která mi posílá maily o zaplacení dlužné částky.Moje členství,které jsem uhradila 24.4.2019 na tři měsíce skončilo a 26.2.2022 si firma z mého účtu stáhla 2247kč.Bez jakéhokoliv upozornění,takže kartu jsem zablokovala a požádala svoji banku o přešetření.V rámci pojištění internetových rizik mi moje banka částku vrátila.Samozřejmě jsem hned dala výpověď u dané společnosti,kterou mi následně v mailu potvrdili a provedli i refundaci,to znamená,že mi vrátili na můj účet celou částku.Informovala jsem svoji banku,vysvětlila problém a částku 2247 jsem bance vrátila.Jaké bylo moje překvapení,když mi z oddělení pohledávek této společnosti přišla zpráva,že buď JÁ nebo banka jsme jim neoprávněně částku strhli,takže žádají o zaplacení pohledávky,samozřejmě s patřičnými důsledky.Všechny maily jsem poslala na reklamační oddělení mé banky s prosbou,co mám dělat.Banka mi vše vysvětlila,schválila můj postup a že už nemám nic platit.Celý mail jsem opět poslala oddělení pohledávek dané společnosti,ale znovu mě žádají o uhrazení dlužné částky.Prosím o pomoc,jak dále postupovat.Děkuji Ludmila Dostálová


Požadované řešení

Ukončení kontaktů ze strany oddělení pohledávek agentury Singles50 a vyřešení celé situace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2022 10:55, před 4 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Nově je možné členství ukončit kdykoliv – bez výpovědní doby – přímo prostřednictvím webových stránek seznamky (např. v sekci „Nastavení“ v profilu spotřebitele – to však závisí na konkrétní seznamce a jejím „názvosloví“)

V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírně touto cesto, může spotřebitel kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
22.4.2022 20:23, před 4 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.4.2022 19:27, před 4 měsíci


Ludmila Dostálová

Dobrý den,poslala jsem mail na uvedenou adresu michal.hlavacek a čekám na odpověď.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.