Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:33
Stále v řešení:34
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#57149Smluvní pokuta 5000,- za nedodržení smlouvy po ukončení dodavatele ČED

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.04.2022, před 2 měsíci

David Kočí

Znění stížnosti

Chci se podělit o řešení stížnosti na Českou srovnávací. Podal jsem na ČOI stížnost ohledně neoprávněné smluvní pokutě. Sice je to hodně papírování, ale podařilo se mi zbavit se této pokuty. ČOI zaslala České srovnávací k vyjádření můj podnět a Česká srovnávací ihned upustila od vymáhání pokuty!!!!!!!


Produkt

Česká srovnávací- smuvní pokuta


Požadované řešení

Zveřejnění


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2022 08:23, před 2 měsíci

Děkujeme spotřebiteli za informace. Pro tyto případy obecně doporučujeme následující:

Nevíme, v jakém konkrétním znění smlouvu spotřebitel se společností Česká srovnávací s.r.o. uzavřel, avšak ze smluv uzavíraných mezi Česká srovnávací s.r.o. a jejími klienty, se kterými jsme měli možnost se seznámit, nevyplývá povinnost spotřebitele informovat zprostředkovatele o této specifické situaci - o krachu/ukončení činnosti "vysoutěženého dodavatele", resp. o následném přechodu z režimu DPI (dodavatel poslední instance) k novému dodavateli. Protože se každá smluvní pokuta může vztahovat pouze na porušení smluvních povinností, na tento případ by se nevztahovala (jelikož informační povinnost spotřebitele v rozsahu popsaném výše podle nás vůbec na základě smlouvy nevzniká).

I kdyby však taková smluvní informační povinnost spotřebitele vznikla, je pokuta za její nesplnění podle nás nepřiměřená, neboť je příliš vysoká s ohledem na povinnost, kterou kryje. K nepřiměřeným smluvním pokutám uvádíme, že se k takovým ujednáním nepřihlíží - spotřebitel by ji tak nemusel platit.

K povinnosti platit smluvní pokutu zároveň uvádíme, že v případech, kdy je smluvní pokuta obsažená pouze v obchodních podmínkách, je neúčinná (nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3512/11).

K možnosti výpovědi zprostředkovatelské smlouvy:
Dle novely energetického zákona, účinné od 1.1.2022 může spotřebitel vypovědět smlouvu o zprostředkování bez výpovědní doby a bez jakýchkoliv sankcí ze strany zprostředkovatele (§ 11n písm. a), navíc zprostředkovatelská smlouva automaticky zaniká po uplynutí 12 měsíců od jejího uzavření. Dle vyjádření Energetického regulačního úřadu ze dne 9.1.2022 se výše uvedená ustanovení mohou uplatnit i zpětně, tedy i na smlouvy, které byly uzavřeny před účinností novely.

Dle § 11o energetického zákona navíc lze od smlouvy uzavřené zprostředkovatelem s novým dodavatelem odstoupit kdykoliv do 15 dnů od zahájení dodávky energií.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Další informace je možné získat taktéž na naší bezplatné telefonické poradně na čísle 299 149 009.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.