Společnost


CCC Czech, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:210
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

32%
68%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#57205Zamítnuta reklamace zimní obuvi

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.04.2022, před 4 měsíci

Petr Lacina

Znění stížnosti

Dne 15.12 2021 jsem v prodejně CCC zakoupil manželce k Vánocům zimní obuv RIEKER Z6693-14 antistres za 2202 Kč. Po třech měsících od zakoupení jsme zjistili že do obou bot v oblasti špiček zatéká.
Boty jsem s doloženou účtenkou okamžitě reklamovat u prodejce CCC Teplice Galerie Teplice.
Dne 19.4 20022 nám bylo oznámeno že reklamace se zamítá, posouzeno u obuvníka. Což bylo doloženo vyjádřením zmíněného obuvníka. Zalepit obuv není možné kvůli švum protože bych je při drásání poškodil.


Produkt

Zimní obuv RIEKER Z6693-14 antistres cena 2202 kc


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2022 10:13, před 4 měsíci

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
1.6.2022 10:38, před 3 měsíci

Vážený pane Lacino,

dovolte, abychom Vás informovali, že jsme se spojili s Teplickou pobočkou CCC, a požádali o prozkoumání vaší reklamace.
Jedná se o šitou obuv, takže materiál je šitím perforovaný a bez správného ošetření obuvi hrozí propouštění vody dovnitř. Náš personál vždy nabízí vhodné prostředky k ošetření obuvi, hlavně k zimní obuvi, což obuv značky RIEKER je, nicméně nemůže ovlivnit rozhodnutí zákazníka, zda si doporučené prostředky ke kupovanému zboží pořídí a bude dle doporučení používat.
Po konzultaci s prodejnou CCC a obuvníkem jsme se rozhodli Vám vrátit kupní cenu. Pane Lacino, dostavte se prosím, na prodejnu CCC, ve které jste obuv reklamoval, a peníze Vám budou vraceny, CCC Czech, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.6.2022 10:45, před 3 měsíci

Děkujeme společnosti za vyjádření. Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost výše popsané smírné vyřešení sporu potvrdit a stížnost poté případně uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.7.2022 13:54, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.