Společnost


Courlux International SA

Počet nahlášených stížností:32
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#57320Neobjednané, nedodané zboží a vymáhání dluhu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

18 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
01.05.2022, před měsícem

Martin Peřina

Znění stížnosti

Dostal jsem dopis od společnosti INTRUM na vymáhání pohledávky od společnosti Courlux. Nikde jsem nic neobjednával, nic mi nepřišlo a nedostal jsem žádný e-mail ani SMS o objednávce. Navíc na adrese, kam přišel dopis několik let nebydlím, mám tam pouze trvalý pobyt.


Produkt

Netuším o jaký produkt se jedná. V dopise je název produktu Flexifront.


Požadované řešení

Prosím o vymazání z databáze společnosti Courlux a zrušení vymáhání dluhu společností INTRUM.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.5.2022 10:58, před měsícem

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejko) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2022 16:22, před měsícem

Objednávky na jméno Martin Peřina obdržela společnost Courlux prostřednictvím webových stránek firmy Courlux: www.courlux.com, včetně doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla, a to dne 25. 7. 2021. Firma Courlux má k dispozici IP adresu, ze které byly odeslány tyto objednávky na pánský holicí strojek značky FlexiFront X5 a na pánské spodní prádlo značky Front Underwear. Na základě těchto objednávek, odsouhlasených Obchodních podmínek a potvrzení, že objednávající zákazník je starší 18ti let, bylo na uvedenou e-mailovou adresu odesláno Potvrzení objednávky na každý produkt zvlášť, se všemi detaily ohledně těchto objednávek na pánský holicí systém a na pánské spodní prádlo. Toto písemné potvrzení objednávky zasílá firma Courlux všem novým zákazníkům proto, aby nedošlo k nedorozumění, a pokud byla objednávka na internetu provedena omylem, aby měl zákazník možnost ji kompletně stornovat ještě před odesláním zboží. Dle těchto objednávek byla na adresu Martina Peřiny odeslána úvodní zásilka s pánským holicím strojkem značky FlexiFront X5, a úvodní zásilka se spodním prádlem značky Front Underwear, a to dne 11. 8. 2021, čísla faktur: 72837284137, 73859132073, datum splatnosti: 22. 9. 2021. Každá faktura byla vystavena na částku 99,- Kč, za poštovné a balné. K zaplacení žádné z těchto faktur, ani ke vrácení zboží nedošlo, proto firma Courlux po uplynutí splatnosti faktur, zaslala nejdříve upozornění formou SMS, a dále pak dvě písemné upomínky na tuto neuhrazenou fakturu. Jelikož veškeré tyto výzvy k zaplacení nebo vysvětlení, proč nebyly faktury uhrazeny, zůstaly bez reakce, předala firma Courlux obě dvě pohledávky na inkasní kancelář Intrum Czech k vymáhání. Pokud dojde k tomu, že zákazník předmětnou zásilku vůbec neobdržel, že mu nebyla doručena, je potřeba kontaktovat zákaznický servis v ČR pro firmu Courlux, a to telefonicky, e-mailem, dopisem nebo přes webové stránky firmy, a zde tuto skutečnost oznámit. Zákaznický servis tuto situaci okamžitě a vstřícně se zákazníkem vyřeší. Velice nás mrzí, že ke vzniklému nedorozumění a následným komplikacím vůbec došlo. Potvrzujeme, že zasílání výrobků značky FlexiFront a Front Underwear, na adresu pana Martina Peřiny, pod zákaznickým číslem 72885329663 a 73853758446, bylo ukončeno a zrušeno, a že vymáhání obou pohledávek u inkasní kanceláře Intrum Czech bylo rovněž ukončeno, a to ke dni 6. 5. 2022. Osobní údaje pana Peřiny byly vyřazeny z databáze zákazníků firmy Courlux.

Pro úplnost dodáváme, že během prověřování objednávek pana Martina Peřiny bylo zjištěno, že stejné údaje pro zadání nové objednávky (stejná doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, stejná IP adresa), použila zákaznice se jménem E. Š. Její objednávku na pleťové masky značky Louis Vital obdržela firma Courlux ve stejný den, 25. 7. 2021, jako již dvě výše uvedené objednávky na jméno pana Martina Peřiny.

Zákaznický servis v ČR pro firmu Courlux International SA

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2022 15:51, před měsícem

S ohledem na výše uvedené vyjádření společnosti stížnost uzavíráme s dosažením dohody.