Společnost


Progress mode s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#57396Obchod nereaguje na mé odstoupení od smlouvy ze dne 27.4.2022 - zboží placeno bank. převodem 25.4.2022

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 17 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
03.05.2022, před 9 měsíci

Monika Vlková

Znění stížnosti

Dne 24.4.2022 jsem si na internetu vybrala odpruženou sedlovku XLC SP- S07. K tomu jsem si vybrala ještě jiné zboží jako světla na kolo, láhev, zvonek, gripy, a madla na řidítka (u Sedlovky i osvětlení na internetu zmíněno k odeslání). 25.4.2022 jsem objednávku zaplatila bank. převodem. Informace o zaplacení od obchodu jsem obdržela. Druhý den jsem se snažila s obchodem telefonicky i emailem spojit ohledně dotazu, kdy obdržím zmíněnou sedlovku. Na telefon ani e-mail nikdo nereagoval. Bohužel pozdě jsem se podívala na recenze obchodu, které byly velmi špatné. Někteří zákazníci zde například uvádějí, že po několika měsících nemají ani zboží ani peníze. Nelze se dovolat a odpovědi z obchodu jsou arogantní. Několik recenzí z webu a reakcí obchodníka jsem si ofotila. Je pro mě naprosto šokující, jak dokáže obchod reagovat na kritiku. V reakcích obchodu spatřuji protiprávní chování, dle recenzí se domnívám, že obchodník si na základě údajů, jež mu byly zákazníky poskytnuty dohledává například povolání zákazníka. Více viz odpovědi obchodníka zákazníkovi: ,,práce v advokátní kanceláři Vám leze na mozek, paní učitelko, úředníku atd., Dále např. Jasně Petříku, nevím proč bych někomu jako ty, netykal." Odpovědi obchodníka jsou drsné, urážející a žádný prodejce by si toto dle mého neměl dovolit. 27.4.2022 jsem sepsala Odstoupení od smlouvy a požadovala vrácení částky na účet. V tento den večer jsem obdržela informaci, že zboží není skladem a a bude asi v pátek. V pátek přišla informace, že zboží bude odesláno. Znovu jsem zasílala Odstoupení od sml. a požadavek zaslání peněz na můj účet. Žádný balíček jsem neobdržela, ani do této doby neodmítla. Informaci jsem zasílala opakovaně od 27.4.2022 , a to i poštou doporučeným dopisem na e-mail obchodu i firmy. Žádala jsem o potvrzení, že mé odstoupení bylo přijato, ale k dnešnímu dni nemám na účtu zaplacenou částku 2.183,--
,ani odpověď. Na mých cca 25 telefonátů obchod nereaguje .O zboží z tohoto obchodu nemám zájem a své peníze požaduji zpět.


Produkt

Odpružená sedlovka XLC SP-S07 Comp 30.9x350mm, cena 1.335,27 ( v poznámce uvedeno k odeslání) a jiné drobné cyklo zbožízboží


Požadované řešení

Prosím o vyřízení stížnosti, tak aby obchodník vzal na vědomí mé odstoupení od smlouvy a vrátil mně finanční částku 2.183,-Kč.na můj účet *** v nejbližším možném termínu. Odstoupení od smlouvy odesláno prvně 27.4.2022 prostřednictvím e-mailu(2x). Dále 29.4.22 doporučeně poštou (doklad o odeslání mohu doložit + ještě znovu na e-mail obchodu i firmy s tím, že o zboží již zájem nemám a odstupuji od smlouvy, aby vnímal mou objednávku ze dne 24.4.2022 jako chybně uskutečněnou a peníze chybně odeslány.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.5.2022 15:10, před 9 měsíci

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Protože je odstoupení od smlouvy jednostranný právní úkon, není potřeba souhlas prodávajícího. Odstoupení od smlouvy je obecně účinné doručením, přičemž prodávající je povinen to respektovat.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2022 16:38, před 9 měsíci

Na žádost spotřebitelky přeřazujeme stížnost na ni, aby mohla připojit soubor se shrnutím stížnosti a poté stížnost přeřadit zpět na společnost.

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.5.2022 10:21, před 9 měsíci


Monika Vlková

Rekapitulace v datech a čase

Objednávka 193815581
Šlapací kolo - šlápni do pedálu!

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2022 16:18, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelkavyužít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.