Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2927
Z toho za letošní rok:80
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#57600Zadrzeni zasilky, nedodani na adresu a vraceni odesilateli i presto, ze schranka je oznacena

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 hodina 12 minut

Detail stížnosti

Publikováno
13.05.2022, před 5 dny

Michaela Georgievova

Znění stížnosti

Z duvodu prac. vytizeni jsem nestihla vyzvednout dopis na poste. Den pote mi na pobocce sdelili, ze se dopis presunul na hlavni postu a budou dorucovat v ramci 2-3 dni. Ani po opakovanych dotazech, kdy bude doruceno, doruceno nebylo. Po 10 dnech mi na pobocce sdelili, ze se dopis vratil odesilateli kvuli neoznaceni schranky. To je lez.


Požadované řešení

Potrestani dorucovatele/ky, kteri se na to naprosto vy…


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2022 10:23, před 5 dny

Nejsou-li služby poskytovány ujednaným způsobem nebo v ujednané kvalitě, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud Česká pošta, s.p. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Česká pošta, s.p. shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman.