Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:98
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#57734Vyplacení přeplatku za vyúčtování plynu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 11 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.05.2022, před rokem

Lea Kratochvílová

Znění stížnosti

Konečné vyúčtování plynu bylo zasláno v březnu 2022. Do dnešního dne však nebyl proplacen přeplatek. Přeplatek měl být zaslán formou složenky. Složenka nebyla nikdy doručena.


Požadované řešení

Vyplacení přeplatku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.5.2022 14:58, před rokem

Jestliže existuje spotřebitelovo právo na vyplacení přeplatku, je poskytovatel služeb (dodavatel energií) povinen tento přeplatek vrátit spotřebiteli. Pokud by tak neučinil, jednalo by se o bezdůvodné obohacení (§ 2991 občanského zákoníku). Je vhodné kontaktovat společnost, aby spotřebitel zjistil, zda k zadržení nemá právní důvod.

Nebyl-li přeplatek z vyúčtování vyplacen včas, může spotřebitel požadovat i zákonné úroky z prodlení, popřípadě náhradu škody, pokud neoprávněným zadržením přeplatku vznikla.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může se spotřebitelka obrátit na Energetický regulační úřad, jenž rozhoduje spory mezi spotřebiteli a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie.

Reakce společnosti

Publikováno
31.5.2022 15:55, před rokem

Dobrý den,
zákaznice Lea Kratochvílová plyn u CE nikdy neodebírala.
Jako CE jsme zákaznici dodávali pouze elektřinu.
Přeplatek z konečného vyúčtování elektřiny byl zákaznici vrácen 9.3.2022 na bankovní účet.
O změnu zasílání přeplatků ze složenky na bankovní účet si zažádala sama klientka písemnou formou dne 8.7.2019.
Zákaznice byla o této situaci informována a souhlasí.
Děkujeme CE

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.7.2022 13:35, před 11 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2022 23:21, před 9 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.