Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:115
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 22 stížnostech.

#57834Neuznaná reklamace lehátka Palawan

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 12 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.05.2022, před 3 měsíci

Martina Antošová

Znění stížnosti

Lehátko mi bylo vráceno z reklamace bez opravy, výměny vadného kusu, nebo vrácení peněz peněz i když jsem lehátko zakoupila přes eshop a vrátila do 14 dní od zakoupení. Závada je:při zahřátí na slunci dojde k změnutí materiálu/vyrobeno z UH/ a na pravé straně opěry dojde k vypadávání čepu z otvoru,je zde znatelně vidět vypouknutí boční strany/čep řádně nesedí.. je viditelné kratší/,tím pádem dojde při zatížení lehátka k vypadnutí opěry..vidí i laik okem, nemusím ani měřit vodováhou,zda je strana rovná.Může dojít k úrazu buď mé osoby,vnuka.. Někoho jiného kdo pád nečeká,nebo by si sedl do lehátka s horkým nápojem, pak by byl úraz katastrofální.


Produkt

Lehátko Palawan v. č. 25987


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2022 10:41, před 2 měsíci

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
7.6.2022 14:24, před 2 měsíci

Vážená paní Antošová, velice si vážíme, že jste se rozhodla zakoupit výrobek HECHT PALAWAN, zahradní lehátko a mrzí nás, že s ním nejste spokojená. Vaše servisní zakázka byla řádně vyřízena v souladu s § 19 zákona o ochraně spotřebitele. Z informací dohledaných v našem systému také vyplývá, že nebyly splněny podmínky na vrácení zboží do 14 dnů. Je nám líto vzniklé situace, ale ze strany HECHT MOTORS s.r.o. nedošlo v tomto případě k pochybení. Musíme Vám sdělit, že nevznikl nárok na odstoupení od kupní smlouvy a na vrácení kupní ceny za tento výrobek. Děkujeme za pochopení. S pozdravem, zákaznický servis, HECHT MOTORS s.r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.6.2022 18:55, před 2 měsíci


Martina Antošová

Dobrý den, s verdiktem zásadně nesouhlasím, protože, když se podívá i laik pouhým okem na jednu a druhou stranu, je jasně vidět, že je nejspíše chyba už z výroby. Na tohle opravdu není třeba znalecký posudek, protože je to jasně rozeznatelné pouhým okem.. V příloze posílám video, kde je problém jasně znatelný a pokud se mi podaří přiložit ještě další soubory, tak pošlu i další fotky (jedna strana bude, ta dobrá a druhá ta špatná.(Vypouknutá)

Reakce společnosti

Publikováno
14.6.2022 10:25, před měsícem

Vážená paní Antošová, z Vámi uvedených informací není bohužel možné specifikovat o jakou záležitost se jedná. V případě, že chcete výrobek reklamovat, tak jej můžete podat do reklamace na naší pobočce. Veškeré kontakty jsou uvedeny na našich internetových stránkách. Na základě případné servisní zakázky se k Vašemu požadavku poté vyjádří servisní technik. Děkujeme za pochopení. S pozdravem, zákaznický servis, HECHT MOTORS s.r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.6.2022 20:38, před měsícem


Martina Antošová

Z přiloženého videa je patrné nedržení podpěry, Váš servisní technik pravděpodobně vůbec lehátko neprohléd, natož nevyzkoušel pevnost a stabilitu, na pobočce jsem při reklamaci lehátko vyzkoušela, takže Vás zaměstnanec vše detailně viděl, že opravdu při zatížení vypadává podpěra viz opět foto, kde je vidět vypouklina na základě které čep vypadává a podpěra padá. Nechápu,že video s detailní závadou a fotografie s vadou Vám nestačí jako důkaz prokázané vady!!!

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2022 15:18, před měsícem

Děkujeme stranám za součinnost. Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat.

K odstoupení od smlouvy (o němž se spotřebitelka v popisu zmínila):
Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

Protože zákazník uvádí, že zboží vrátil v této lhůtě, žádáme společnost o vyjádření, z jakého důvodu nebylo odstoupení od smlouvy respektováno.


K reklamaci:
Jak uvádíme v původním vyjádření, může se spotřebitel obrátit na soudního znalce. V případě, že posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, může náklady na tento posudek požadovat po prodávajícím společně s kupní cenou lehátka.

Reakce společnosti

Publikováno
29.6.2022 13:08, před měsícem

Dobrý den, vždy se snažíme najít řešení tak, aby naši zákazníci zůstávali spokojeni jak s námi nabízenými výrobky, tak s našimi službami. K nalezení řešení byla spotřebitelka kontaktována a záležitost je řešena v souladu s požadavkem spotřebitelky. S pozdravem, zákaznický servis HECHT MOTORS s.r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.6.2022 18:58, před měsícem


Martina Antošová

Vážená společnost Dtest.
Velice Vám děkuji za Vaši pomoc, díky Vám, se mi podařilo reklamaci vyřídit kladně k mému prospěchu (tzn.vrácení celé částky).
S pozdravem Martina Antošová.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2022 15:45, před 6 dny

S ohledem na výše uvedená vyjádření stížnost uzavíráme s dosažením dohody. Děkujeme stranám za součinnost.