Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:293
Z toho za letošní rok:53
Stále v řešení:24
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

44%
56%
Toto skore je založeno na 45 stížnostech.

#57916Registrační poplatek

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.05.2022, před 3 měsíci

Tereza Antonínová

Znění stížnosti

Vymáhání 5000Kč za údajný registrační poplatek.


Produkt

Vymáhá, vyhrožování předžalobní výzvou


Požadované řešení

Nebylo dostatečně jasné, že má být tato služba zpoplatněna.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.5.2022 11:50, před 3 měsíci

Máme za to, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. (provozovatel portálu www.s-drazby.cz) neplní vůči spotřebitelům řádným způsobem svou informační povinnost o ceně [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) občanského zákoníku, dále také § 12 zákona o ochraně spotřebitele]. Ze smyslu a účelu zákona a z rozhodování Nejvyššího správního soudu plyne, že informace o ceně musí být spotřebiteli přístupná okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění. V řešené věci je spotřebitel nucen učinit úkony směřující ke zjištění ceny.

Z rozhodování Ústavního soudu, obecných soudů nebo České obchodní inspekce vyplývá, že v obchodních podmínkách (jimiž jsou zcela nepochybně v řešené věci i tzv. aukční podmínky, neboť nerozhoduje název, ale povaha dokumentu) není možné sjednat platně smluvní pokutu. Pokud není možné v obchodních podmínkách platně sjednat smluvní pokutu, tím spíš v nich není možné ujednat cenu. Tento zákaz je v řešené věci společností Centrum aukcí.cz s.r.o. porušován.

Nikdo, tím spíše podnikatel ve vztahu ke spotřebiteli, se nesmí na druhé straně dopouštět tzv. neúměrného zkrácení (§ 1793 občanského zákoníku). Neúměrné zkrácení znamená, že společností poskytnuté služby neodpovídají tomu, jakou částku spotřebitel zaplatil. Spočívá-li celé plnění společnosti v tom, že přepošle spotřebiteli veřejně dostupné údaje (přičemž totožnou službu poskytují konkurenti této společnosti zdarma), a následně za to inkasuje 6 000,- (nebo v jiných případech "jen" 5 000,-) Kč, jedná se podle našeho názoru o neúměrné zkrácení.

Mediální zpracování případu spotřebitel najde např. na
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spolecnost-vyuziva-hlad-po-nemovitostech-nasla-trik-ktery-vas-pripravi-o-penize-174492
- https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/221452801080916/

Dosavadní rozhodnutí soudů jsou v tomto případě ve prospěch i v neprospěch společnosti. Domníváme, že rozsudky, které jdou do merita věci, jsou nám známé a vychází ve prospěch společnosti, nesplňují základní požadavky kladené na rozhodovací činnost civilních soudů ohledně věcné správnosti. Např. není na daný případ vůbec aplikována příslušná pasáž zákona přijatá za účelem ochrany spotřebitele, což je mj. důvod ke zrušení takového rozsudku Ústavním soudem ČR.

Rozsudky, s jejichž zněním se ztotožňujeme:
-https://timura.legal/clanky/detail/rozsudek-v-kauze-s-drazby
-https://miroslavahustakova.cz/s-drazby/

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.