Společnost


Rumble stories s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:81
Stále v řešení:69
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#58086Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.06.2022, před 23 dny

Jaroslav Majtán

Znění stížnosti

Dne 28.4.2022 jsem si objednal MEGA BALÍČEK: Elektrická ruční pilka BRENCHIE + Náhradní baterie + Náhradní řetěz. Po vybití baterii jsem je chtěl opět nabít, ale bez kladného výsledku. Toto jsem reklamoval a byly mi zaslány nové, ale se stejným výsledkem. Opět jsem vadné baterie reklamoval. Rumble místo toho, aby sjednali nápravu, tak mi poslali letáček a video jak se pilka dává dohromady. Po dalším dopisováním mi bylo sděleno, abych pilku s vyplněným formulářem o vrácení zboží zaslal prodejci. Což jsem učinil dne 20.5.2022 a do dnešního dne si jen nesmyslně dopisujeme. Stále opakovaně a nesmyslně požadují to co jsem již učinil. Naposled se ozvali dne 5.6.2022 a zase požadují vyplnit formulář - pro urychlení doposláni vašeho zboží, prosím vyplňte následující formulář, na základě kterého vám zboží ihned zdarma dopošleme: https://nakupdarek.cz/…zi/ - nevím co mi chtějí doposlat a k čemu.


Produkt

MEGA BALÍČEK: Elektrická ruční pilka BRENCHIE + Náhradní baterie + Náhradní řetěz. Tato objednávka je vedena pod číslem 27124.


Požadované řešení

Vrátit zboží již nepožaduji, protože bych byl zase v jednou uzavřeném kruhu, kdy se nic nevyřeší. Nebudu opět čekat na další baterie, když ze čtyř nebyl funkční ani jedna. Já jsem je jen prosil a zaslání funkčních baterii, ale oni mi poslali jak jsem již uvedl návod na jak mám pilku složit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.6.2022 10:19, před 22 dny

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.6.2022 10:20, před 22 dny

Spotřebitel nás informoval, že mu po několika urgencích byly peníze vráceny. Stížnost tak uzavíráme s dosažením dohody.