Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:551
Z toho za letošní rok:24
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#58114Předražené a zřejmě neplatné lístky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.06.2022, před 12 měsíci

Michaela Klemerová

Znění stížnosti

Předražený lístek o téměř 100% ceny na ticketportal. Navíc po ověřování ceny zjištěno, že lístek nemusí být platný. Několikrát jsem neúspěšně volala na linku viagogo pro ČR - nikdo nezvedal.
V nejlepším bych chtěla lístky vrátit, jelikož nemám 100% jistotu o jejich platnosti.


Produkt

Po zadání do vyhledávače Lucie tour, jsem byla automaticky přesměrována na web viagogo, proto na mě působil věrohodně.


Požadované řešení

Vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2022 08:36, před 12 měsíci

Společnost dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít [dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku].

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání platných vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku, případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil.

Jestliže spotřebitel platil kartou, může kontaktovat banku s žádostí o tzv. "chargeback". Zpravidla je nutné doložit komunikaci se společností, avšak nevíme, zda tato společnost se zákazníky komunikuje (dle popisu to není příliš pravděpodobné). Možnost kontaktování by měla být zde: http://www.viagogo.com/contactus.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Společnost Viagogo se přesunula ze Švýcarska do USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem v USA, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorovým orgánem je tedy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov/), přičemž podnět lze podat skrze formulář dostupný z tohoto linku - https://reportfraud.ftc.gov/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2022 23:01, před 10 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.