Společnost


Spojka Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#5816Neposkytnutí služby - zájezd pro 2 osoby do SAE

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

17 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.02.2015, před 5 lety

František Hašek

Znění stížnosti

Dne 30.6.2014 byl zaplacen osobně v prodejně Brána slev v Praze zájezd pro 2 osoby v SAE.Platba v hotovosti, 29.960,- Kč. Sepsána byla Smlouva o zájezdu na formulář Topfly, vystaveny byly 2 vouchery
od CK Topfly. poté mi bylo před odjezdem oznámeno od CK, že mi poskytnou službu po zaplacení, které očekávají. Vydal jsem se přímo do CK Topfly, kde se mnou jednal pan Jaroslav Melc. Pochopil moji situaci, ale k dohodě nedošlo. 21.10.2014 mi písemně oznámil odstoupení od smlouvy. Byl jsem u nich řádně pojištěn i na storno, které provedla sama CK svévolně. Dosud čekám na napravení stavu a vrácení celé částky. Dosud (3.2.2015) se mi nikdo neozval.


Produkt

zaplacené vouchery č. 659479060, 904935381. Objednávka Brána slev č. 1401131325.


Požadované řešení

Důrazně žádám navrácení částky 29.960,- Kč, všechny výše uvedené doklady mohu předložit. Dále CK přijala platbu za Rozšířené komplexní cestovní pojištění vč. storna DD č. 88684/2014 - 1.560,-Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.2.2015 17:53, před 5 lety

Podaný insolvenční návrh byl odmítnut, to znamená, že je možné uplatnit pohledávku u soudu. Není ale vyloučeno, že insolvenční návrh bude opět podán. Doporučujeme tedy spotřebiteli, aby insolvenční rejstřík sledoval.

V tomto případě záleží mimo jiné na obchodních podmínkách, jakým způsobem upravovaly vzájemné vztahy stran. Obecně se dá dovodit, že byl-li voucher již uplatněn, měli by spotřebitelé vymáhat dodání zboží či poskytnutí služeb zejména na samotném dodavateli, přesto však určitou míru odpovědnosti nese i slevový portál. Zvláště za situace, kdy spotřebitelům nejsou známy vzájemná práva a povinnosti slevového portálu a jeho dodavatelů a jejich vztah je pro zákazníky netransparentní. Právní normy totiž neříkají jednoznačně, jak má poskytování zboží či služeb na základě voucheru probíhat. Slevový portál se staví do role zprostředkovatele. Jedná však se zákazníky vlastním jménem, prezentuje nabídky jiných dodavatelů, vystavuje zákazníkům vouchery a inkasuje od nich peníze. Spotřebitel tak má dojem, že uzavírá smlouvu se slevovým portálem a dodavatelům pak předkládá pouze voucher. V takovém případě by se předpokládala dobrá víra spotřebitele, že svůj závazek zaplatit za službu splnil poukázáním částky slevovému portálu, pokud tak stanovily podmínky smlouvy.